Senast reviderad 2014-02-17

Scheuermanns sjukdom, vad är det?

Fråga

Vad betyder diagnosen Mb Scheuermann?

Svar

Scheuermanns sjukdom, Mb Scheuermann och Scheuermanns kyfos är olika namn på ett och samma tillstånd där bröstryggen är mer kutryggig än vanligt.

De allra flesta människor har en krökning av bröstryggen, men vid Mb Scheuermann är krökningen större än normalt.

Mb Scheuermann beror troligen på en utvecklingsrubbning i bröstryggen där kotorna får en lätt kilform. Mb Scheuermann upptäcks ofta i tonåren. Krökningen försvinner inte efter tonåren, men ökar å andra sidan inte heller. Ibland upptäcks Mb Scheuermann som bifynd när man gör en röntgen av ryggen.

Mb Scheuermann ger hos de flesta inga besvär. Ibland förekommer smärtor men de brukar gå över. Hos vuxna räknar vi läkare med att Mb Scheuermann inte ger några besvär om inte ryggen är väldigt krökt.

Eftersom Mb Scheuermann inte brukar ge besvär brukar ingen behandling behövas. I enstaka fall kan krökningen vara så grav att behandling med korsett kan vara aktuell, men detta tillhör sällsyntheterna. Sjukgymnastik brukar rekommenderas om man har besvär av Scheuermanns sjukdom.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin