Senast reviderad 2013-11-22

Påverkar epilepsi förmågan att köra bil och söka arbete?

Fråga

Jag fick två stora epilepsianfall, sattes därefter in på medicinering. Efter två år och ett par små krampanfall, slutade jag ta medicinen, då jag inte tyckte att den hjälpte. Efter några dagar fick jag ett nytt epilepsianfall. Nu har jag lite frågor kring bilköring och hur jag ska gå tillväga för att söka arbete:

  •  Hur länge behöver jag vänta på att få köra bil igen?
  •  Har jag någon skyldighet att säga att jag har epilepsi vid jobbintervjuer?
  •  Finns det någon form av stöd, hjälp eller ersättning att få då jag inte kan söka eller ta   alla jobb som erbjuds?

 

Svar


Jag förstår att din sjukdom har ställt till en hel del bekymmer för dig. Mitt råd i första hand är att du håller kontakt med din läkare för att få bästa möjliga behandling och hjälp.

Jag kan förstå att du slutade med medicinen när du inte tyckte att den hjälpte. Men det hade nog varit bäst om du hade talat med din läkare om detta innan du slutade. Om man får ett första epileptiskt anfall är risken ganska stor (40 %) för att man ska få ytterligare ett anfall inom ett år. Därför brukar medicinering mot epilepsi vara långvarig.

  • Om jag ska ge ett enkelt svar på din fråga om bilkörning så är svaret att det bör gå ett år efter ett stort anfall innan man får köra bil. Men eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte säga att det är exakt ett år för dig. Det är din läkare som avgör tiden.
  • När det gäller att söka arbete och vilka regler som gäller kring detta är inte en fråga för oss inom sjukvården, utan mer en arbetsrättslig fråga. Självklart ska den som har epileptiska anfall inte erbjudas jobb som pilot, bussförare eller andra jobb som innebär stora risker vid ett anfall. Någon generell skyldighet att uppge vilka hälsoproblem man har när man söker jobb finns inte. Men ofta kan det vara bra att arbetskamraterna känner till sjukdomen om man skulle få ett anfall på jobbet.
  • Den sista frågan är inte heller någon läkarfråga. Om du på grund av din epilepsi är arbetsoförmögen i alla på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten, kan du ha rätt till sjukpenning/sjukersättning. Men eftersom du söker jobb utgår jag ifrån att du kan jobba och då har du inte rätt till sjukersättning. Om du varken får lön, sjukersättning eller arbetslöshetsersättning och inte klarar att försörja dig, kan du ha rätt till socialbidrag.

Sammanfattningsvis är mitt råd att du kontaktar din läkare och tar upp dina frågor.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin