Senast reviderad 2016-10-05

Kan man få extra stöd i skolan, vid corpus callosum agenesi?

Fråga

Min dotter har corpus callosum agenesi, det vill säga att hon saknar kontakt mellan höger och vänster hjärnhalva. Vi har inte informerat skolan om att hon har corpus callosum agenesi, så hon har inte fått någon specialhjälp, utan vi i familjen har hjälpt henne med skolarbetet. Hon har nu klarat av gymnasiet och funderar på att läsa vidare på en teknisk högskola. I och med det så kan det medföra högre krav och att vår dotter behöver hjälp från högskolan. Finns sådan hjälp att få i samhället eller sjukvården?

Svar

Corpus callosum agenesi ger mycket individuella symtom. Man kan ha en corpus callosum agenesi utan att det överhuvudtaget märks, men vissa personer kan också ha en svår utvecklingsstörning.

De flesta högskolor och universitet har extra stöd för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Stödet ses som en hjälp till självhjälp, där målet är att studenten blir så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier.

Ni kan också ta reda på er dotters möjligheter att lyckas med högre studier. Det kan ni göra genom att hon får genomgå en så kallad neuropsykiatrisk utredning. En sådan kan göras på större psykiatriska kliniker och ibland på neurologkliniker.

Utredningen består av ett antal tester som delvis liknar de tester görs vid en dyslexiutredning.  Många olika förmågor testas. En del tester som ingår mäter också bland annat inlevelseförmåga, förståelse och slutledningsförmåga. Genom olika tester går det att få en uppfattning om vilka förutsättningar man har för att kunna lyckas med vissa studier.

Det borde vara rimligt att din dotter skulle kunna få genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Ni kan börja med att ta upp frågan hos er läkare på vårdcentralen som kan remittera er vidare.

Å andra sidan går det inte alltid förutse allt. Om din dotter gillar avancerad matte, kan det kanske vara bra för henne att få prova att läsa det. Ett intresse kan mycket väl överbrygga ett eventuellt mindre funktionshinder och leda din dotter in på de studier hon själv önskar. 

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin