Senast reviderad 2014-03-11

Kan man tillfriskna från att ha varit hjärndöd?

Fråga

Jag undrar hur man definerar hjärndöd? Slår hjärtat fortfarande då? Kan personen tillfriskna?

Svar

Hjärndöd brukar man tala om när hjärnan inte mottar eller sänder ut signaler, även om andning och hjärtverksamhet fortfarande hålls igång på konstgjord väg.

Enligt den lag som gäller i Sverige från den 1 januari 1988 är människan hjärndöd när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.

Detta kan i de flesta fall konstateras indirekt genom att andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att man med säkerhet kan avgöra att hjärnans funktioner upphört.

När andning och blodcirkulation upprätthålls genom respiratorvård kan dödens inträde istället fastställas genom en undersökning av hjärnan som med säkerhet visar att hjärnans funktioner har fallit bort. För att kunna konstatera det måste den undersökande läkaren göra upprepade och väl definierade undersökningar som visar att blodcirkulationen till hjärnan definitivt upphört.

En hjärndöd person kan alltså inte tillfriskna, utan är oåterkalleligen död.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin