Senast reviderad 2016-03-31

Kan man få tillbaka frozen shoulder?

Fråga

Jag fick frozen shoulder i höger skuldra för två och ett halvt år sedan. Jag hade till en början fruktansvärda smärtor. Rörligheten har jag fått tillbaka, men jag har till och från värk i skuldran.

Jag har hört att det är vanligt att man kan få frozen shoulder i den andra skuldran också. Är det så och vad beror det på i så fall?
Kan det komma tillbaka i samma skuldra?

Svar

Vi läkare vet väldigt lite om varför man får frozen shoulder eller frusen skuldra som det också kallas.

Ibland kan ett slag eller liknande mot axeln utlösa besvären. Ibland kan en överansträngning av musklerna vara orsaken. I många fall går det inte att hitta någon förklaring till varför man får frozen shoulder. Det innebär också att vi läkare inte vet hur man ska undvika att få frozen shoulder. Det är möjligt att regelbunden styrketräning kan hjälpa, så att man inte överanstränger skuldran lika lätt.

Det stämmer att den som har fått en frozen shoulder lättare drabbas av en ny frozen shoulder. I så fall brukar besvären komma på andra sidan, men det förekommer även att besvären kommer tillbaka i samma axel, fast det är mycket ovanligt.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin