Senast reviderad 2016-09-22

Kan man få tillbaka Henoch-Schönleins purpura?

Fråga

När min son var två år hade han Henoch-Schönleins purpura.
Han är nu tolv år och har vad jag vet inga sviter efter sjukdomen. Han fick ingen behandling, vad jag minns. Är det risk att han får tillbaka sjukdomen och vilka symtom ska man i så fall hålla utkik efter?

Svar

Under de närmaste månaderna efter att man har haft HSP är det ganska vanligt att man får det på nytt. Men har det gått tio år är det liten risk att din son får tillbaka det. HSP brukar som regel inte lämna några bestående skador.

Henoch-Schönleins purpura (HSP) är en så kallad vaskulit, en inflammation i små blodkärl i hud och inre kroppsorgan. HSP är vanligast hos barn i åldern fyra till tio år men förekommer även hos ungdomar och vuxna.

HSP börjar ofta i samband med en vanlig förkylning. Ett par veckor efter förkylningen börjar symtomen med feber och allmän sjukdomskänsla. Sedan kommer utslagen, den så kallade purpuran, som består av små upphöjda blåmärken. Svullnad och värk i leder är vanligt. Magsmärtor och kräkningar, som kan vara blodiga förekommer också. Njurarna kan bli påverkade och ge blod i urinen.

Oftast behövs inte någon behandling utöver smärtstillande läkemedel vid behov. I vissa fall kan det bli aktuellt att behandla med kortison eller cellhämmande medel. Det är enbart aktuellt när man har svårare magblödningar eller om njurarna är påverkade.

Men som sagt, risken är liten att din son skulle få tillbaka sjukdomen.

 

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin