Senast reviderad 2017-11-27

Kan man få bestående skador efter epileptiska anfall?

Fråga

Kan man få skador efter epileptiska anfall? Blir de i så fall bestående?

Svar

Vid ett vanligt, kortare epileptiskt anfall uppkommer ingen bestående hjärnskada. Nuförtiden har de flesta med epilepsi ganska sällan anfall tack vare medicineringen. Även om det finns undantag med personer som trots olika mediciner har många och täta anfall.

Enstaka epileptiska anfall kan vara väldigt länge trots olika försök att bryta anfallet. Det kallas "status epilepticus". Vid sådana långa anfall kan andningen påverkas eller kroppen hamna i ett läge så att luftvägarna inte hela tiden hålls öppna. Då kan du få i dig mindre syre än normalt, vilket kan skada hjärnceller. Status epilepticus kan vara livshotande.

När ett epileptiskt anfall pågår i hjärnan är där en mycket hög elektrisk aktivitet och därmed också en hög ämnesomsättning som kräver mycket näring och syre. Det finns alltså en risk vid långdragna anfall, status epilepticus, att hjärnskador uppkommer på grund av syrebrist. Risken för bestående hjärnskador är större om du dessutom har täta anfall. Jag skulle nog ändå våga säga att bland människor med epilepsi i Sverige är det ovanligt med sådana bestående hjärnskador orsakade av epileptiska anfall.

Har en hjärnskada uppstått är den i princip bestående, men ibland går det att träna upp sig så att den märks väldigt lite. Vissa hjärnskador kan vara så små att de inte märks vid ett vanligt samtal med personen utan det måste göras omfattande psykologiska tester för att kunna konstatera dem.

Här kan du hitta mer information om epilepsi.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin