Senast reviderad 2016-10-07

Kan barn bli friska från Perthes sjukdom?

Fråga

För ett halvår sedan fick mitt barnbarn som är sex år ont i benet. Vi trodde det var växtvärk men han blev bara sämre och sämre.

Nu har han fått diagnosen Perthes sjukdom. Han haltar och har ont. Han kan inte stå med sitt ben rakt, utan det är alltid vinklat. 

Kommer mitt barnbarn att halta för alltid eller finns det något att göra åt detta? Läker Perthes? Är det läkaren som ska avgöra vilken sport han kan utöva eller är det han själv?

Svar

Perthes sjukdom, kallas även Legg-Calvé-Perhes sjukdom. Den vanligaste åldern att få sjukdomen är just kring sex år. Ju tidigare barnet får den, desto mindre besvär verkar det bli i framtiden.

Det är en besvärlig tid när det är svårt att gå, det gör ont och det behövs olika mediciner. Men det är en sjukdom som nästan alltid läker och barnet får tillbaka normal rörlighet i höften.

Vid sjukdomen sker det en uppluckring av lårbenet i höftleden. Orsaken är en otillräcklig blodcirkulation, men varför det blir så är inte känt. Samtidigt blir det också en inflammation i höftleden, det gör ont och leden stelnar till.

Den viktigaste behandlingen är att försöka hålla kvar rörligheten i höftleden och dämpa smärtan och inflammationen.

Ett fåtal barn med sjukdomen behöver opereras för att räta upp höftbenet så att sjukdomen läker utan att det blir svårt att gå. Men de allra flesta barn behöver inte alls opereras, utan inflammationen slutar efter en tid och rörligheten blir normal i höften. Det är däremot viktigt att genomföra det program som sjukgymnasten/fysioterapeuten lägger upp.

När det gäller sport, får barnet själv välja det som fungerar bra och som hen orkar med.

Så det finns goda chanser att ditt barnbarn ska bli helt bra efter sjukdomstiden.

Läs mer om detta i vår text om höftledsbesvär hos barn.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin