Senast reviderad 2015-01-13

Jag är rädd för att tala inför andra. Finns det något att göra?

Fråga

Jag har under många år haft en stor rädsla för att tala inför andra. Nu ska vi börja med möten på arbetet, där vi ska berätta för varandra om olika arbetsuppgifter.

Jag känner mig orolig och ängslig när jag tänker på detta, oroar mig mycket för den gången det blir dags för mig att berätta. Sover dåligt på nätterna och har redan funderingar på att försöka byta jobb för att slippa vara med på dessa möten. Vad kan jag göra?

Svar

Det är lätt att känna sig nervös i situationer där man upplever att man blir granskad av andra människor och riskerar att bli kritiserade. Vi är rädda för att göra bort oss, skämma ut oss och bli förödmjukade.

Rädslan påverkar oss biologiskt på ett sätt som ska förbereda oss för kamp eller flykt: Hjärtat slår snabbare, andhämtningen tilltar och blodgenomströmningen i muskler och hud ökar. Pulsen stiger, vi blir röda i ansiktet, svettas och darrar av anspänningen.

När man lyckas övervinna sin rädsla och gör något som man inte trodde att man skulle våga, växer ens självförtroende och tillförsikt gradvis. Man lär sig så småningom att de tecken på nervositet som man lider så av, inte alls är lika uppenbara för andra människor. De kanske inte alls lägger märke till hur darrig man är, hur man rodnar och är svettig.

Om rädslan är så uttalad att det inte bara är ett problem när man ska hålla föredrag utan också gör att man undviker vanliga sociala sammanhang som kafferaster på jobbet, fester och andra tillställningar, så kan man tala om social fobi.

Om man har social fobi och inte lyckas komma till rätta med besvären själv kan man behöva söka hjälp. Man kan då i första hand vända sig till läkare på vårdcentralen för en bedömning. Man kan sedan få hjälp med hänvisning till psykolog eller psykoterapeut för samtalsterapi. 

En typ av samtalsterapi som brukar fungera bra vid social fobi är kognitiv beteendeterapi. Tillsammans med terapeuten och genom hemuppgifter får man lära sig att klargöra tankar och känslor som uppstår i de ångestskapande situationerna. Genom att på ett kontrollerat sätt utsätta sig för jobbiga situationer kan man på så sätt lära sig att de inte är så farliga.

Om man trots sådan behandling har stora besvär av social rädsla eller social fobi kan det behövas medicinsk behandling. Ett alternativ är SSRI-läkemedel, som används mot depression och olika ångesttillstånd.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin