Senast reviderad 2015-02-11

Hur ärvs blodgrupper?

Fråga

Vad är det som bestämmer vilken blodgrupp man får? Vad händer med en person med blodgrupp A som vid en blodtransfusion får blodgrupp B?

Svar

Människans blod delas upp i blodgrupper utifrån vissa ärftliga egenskaper. Huvudgrupperna utgörs av det så kallade AB0(noll)-systemet som bygger på att det finns två viktiga proteiner på ytan av blodkropparna, så kallade antigener, antigen A och antigen B. Den som har antigen A på sina blodkroppar har blodgrupp A, den som har antigen B på sina har blodgrupp B. Har man både antigen A och B har man blodgrupp AB, har man varken A eller B så har man blodgrupp 0.

Blodgrupperna som tillhör AB0(noll)-systemet ärvs på ett speciellt och lite komplicerat sätt. Varje person har två arvsanlag som kan vara A+A, A+0, B+B, B+0, A+B eller 0+0. A och B är så kallade dominanta anlag, medan 0 är recessivt.

Det innebär att om man har kombinationen A+0 så få man blodgruppen A. Har man däremot kombinationen A+B så får man blodgruppen AB, eftersom båda anlagen slår igenom. Det är endast om båda anlagen saknas, det vill säga 0+0, som blodgruppen blir 0. Föräldrarna behöver dock inte ha blodgrupp 0 för att barnet ska få det. Till exempel kan en förälder med blodgrupp A som har anlagen A+0 och en förälder med blodgrupp B som har anlagen B+0 få ett barn som har 0+0 och alltså blodgrupp 0.

En person med blodgrupp A har antikroppar mot B-blodkroppar. Det innebär att om en person med blodgrupp A får blod som tillhör blodgrupp B så attackerar antikroppar blodkropparna med resultat att blodkropparna klumpas ihop och spricker.

Det omvända gäller för en person med blodgrupp B som får blod som tillhör blodgrupp A. Den som har blodgrupp AB saknar helt antikroppar mot blodgrupperna i AB0(noll)-systemet och kan därför få blod av vilken blodgrupp som helst. Den som har blodgrupp 0 däremot har antikroppar mot båda blodgrupperna A och B och kan därför bara få blod som tillhör blodgrupp 0.

Detta innebär att en person med blodgrupp A kan ge blod till den som har blodgrupp A eller AB. Den som har blodgrupp B kan ge blod till den som har blodgrupp B eller AB. Den som har blodgrupp AB kan bara ge blod till andra med blodgrupp AB, medan den med blodgrupp 0 kan ge blod till alla.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin