Senast reviderad 2018-08-30

Hur ärvs blodgrupper?

Fråga

Vad är det som bestämmer vilken blodgrupp jag får? Och kan jag ta emot blod från vilken annan blodgrupp som helst?

Svar

Människans blod delas upp i blodgrupper utifrån vissa ärftliga egenskaper.

Huvudgrupperna utgörs av det så kallade AB0(noll)-systemet

AB0-systemet bygger på att det finns två viktiga proteiner på ytan av blodkropparna, så kallade antigener. Antigen A och antigen B.

 • Den som har antigen A på sina blodkroppar har blodgrupp A.
 • Den som har antigen B på sina har blodgrupp B.
 • Har du både antigen A och B har du blodgrupp AB.
 • Har du varken A eller B så har du blodgrupp 0.

Blodgrupperna som tillhör AB0(noll)-systemet ärvs på ett speciellt och lite komplicerat sätt. Varje person har två arvsanlag som kan vara A+A, A+0, B+B, B+0, A+B eller 0+0. A och B är så kallade dominanta anlag, medan 0 är recessivt, alltså inte dominant.

Det innebär följande:

 • Har du kombinationen A+0 får du blodgruppen A.

 • Har du kombinationen A+B får du blodgruppen AB, eftersom båda anlagen slår igenom. 

 • Saknas båda anlagen, det vill säga 0+0, blir blodgruppen 0. Föräldrarna behöver dock inte ha blodgrupp 0 för att barnet ska få det. Till exempel kan en förälder med blodgrupp A som har anlagen A+0 och en förälder med blodgrupp B som har anlagen B+0 få ett barn som har 0+0 och alltså blodgrupp 0.

 Vilka blodgrupper kan du få blod av?

 • En person med blodgrupp A kan bara få blod som tillhör blodgrupp A eller 0. Det beror på att personer med blodgrupp A har antikroppar mot B-blodkroppar.

 • En person med blodgrupp B kan bara få blod som tillhör blodgrupp B eller 0. Det beror på att personer med blodgrupp B har antikroppar mot blodgrupp A.

 • Den som har blodgrupp AB saknar helt antikroppar mot blodgrupperna i AB0(noll)-systemet och kan därför få blod av vilken blodgrupp som helst. 
 • Den som har blodgrupp 0 däremot har antikroppar mot båda blodgrupperna A och B och kan därför bara få blod som tillhör blodgrupp 0.

Vilka blodgrupper kan du ge blod till?

 • Den som har blodgrupp A kan ge blod till den som har blodgrupp A eller AB.

 • Den som har blodgrupp B kan ge blod till den som har blodgrupp B eller AB.

 • Den som har blodgrupp AB kan bara ge blod till andra med blodgrupp AB.

 • Den som har blodgrupp 0 kan ge blod till alla.

Läs mer i vår text Blodet och immunförsvaret.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin