Senast reviderad 2018-06-13

Hur undersöks prostata?

Fråga

Hur går en undersökning av prostata till? När görs en ultraljudsundersökning? Och när görs nålbiopsi?

Jag är 70 år och har inte nämnvärda besvär med urin, behöver inte gå upp på natten om jag inte dricker på kvällen. Min läkare konstaterade att prostatan var förstorad. Mitt PSA-värde är 14.

Svar

Dina frågor är viktiga och genomtänkta.

Jag ska skriva lite allmänt om prostataundersökningar och försöka svara på dina frågor. Men det är din läkare som bäst kan svara på dessa frågor. Jag hoppas att du får diskutera igenom svaren på de undersökningar du ska göra.

  • När prostatan undersöks så är det första steget att läkaren känner på prostatan. Läkaren kan känna om den är förstorad och om det finns knölar i den. Prostatan växer med åldern och i 70-års åldern har nästan alla män en godartad förstorad prostata.Det kan finnas knölar utan att du är sjuk, men de brukar undersökas närmare.
  • Du kan få lämna ett blodprov, PSAom läkaren vill undersöka prostatan närmare. PSA-värdet hos yngre män är vanligen under 3, men stiger med åren. Ett PSA-värde som är 14, är ganska högt för en man i din ålder. När PSA-värdet bedöms underlättar det om det finns tidigare värden att jämföra med. Det talar för prostatacancer om det skett en snabb stegring av PSA-värdet.  Har värdet stigit långsamt, kan det bero på att prostata blivit större. Ju större prostata du har, desto högre PSA-värde, brukar det vara.
  • Det finns också möjlighet att lämna ytterligare ett blodprov på så kallat fritt PSA, som också kan användas i bedömningen om det rör sig om prostatacancer eller enbart en godartad prostataförstoring.
  • En ultraljudsundersökningär en ganska enkel undersökning där du kan se exakt hur stor prostata är. Vid ultraljudsundersökningen kan det synas om det finns cancerknölar inne i prostatakörteln.
  • Det brukar tas ett vävnadsprov av prostata, prostatabiopsiom läkaren har känt en knöl som känns som cancer. Detta görs också om ultraljudsundersökningen tyder på cancer eller om PSA är mycket högt eller har stigit snabbt. Då tar läkaren ett prov från prostatakörteln med ett speciellt instrument. Hittas cancerceller i provet så kan läkaren också avgöra om det är en snabbväxande typ av cancer eller inte. Detta har betydelse för behandlingen.

PSA-värdet kan följas upp och du får lämna nya prover med någon eller några månaders mellanrum, om ultraljudsundersökningen är normal och blodproverna inte direkt talar för cancer.

Jag tycker att du ska skriva ner dina frågor till nästa läkarbesök. Läkaren som har undersökt dig och har alla undersökningsresultat är den som bäst kan svara på dina frågor.

 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin