Senast reviderad 2016-06-03

Hur smittar skabb?

Fråga

I min skola är det en elev som har skabb. Eleven behandlas till och från och kommer till skolan och deltar i undervisning med andra elever i en liten grupp. Jag undrar om det finns smittorisk för de andra eleverna? Behöver man göra något särskilt? Kan andra elever sitta bredvid och ha kroppskontakt med personen i fråga?

Svar

Det är bra att den här frågan kommer upp. Rädslan för att smittas är mycket större än risken. Det beror på okunskap.

Smittar vid nära kroppskontakt

Smittrisk finns vid nära kroppskontakt särskilt i sängvärmen då kvalstret kan krypa över från en person till en annan. Det gäller alltså familjemedlemmar, en person man delar säng med eller dagisbarn som leker tätt ihop rent kroppsligt.

När det gäller övriga skolbarn kan den som behandlas för skabb avstå från gymnastiklektionen och eventuella lägerdagar. Att ha vanlig ytlig kroppskontakt i skolan går bra. Men man får inte ta så mycket på den som är under behandling så att linimentet tas bort. I allmänhet är ju kroppsdelarna som behandlas täckta just av den anledningen, ingen annan.

Tecken på skabb

Symtomen på skabb är klåda, särskilt nattetid. Skabbhonan gräver små fina gångar under yttersta hudlagret och lägger där sina ägg. Skabbgångarna sitter mest typiskt vid handleder, mellan fingrarna, vid midjan och vid könsorganen. Klådan kommer två till sex veckor efter smittotillfället.

Möjligen går det att se med förstoringsglas de tunna slingriga gångarna. Ofta ser läkaren ett eksemliknande utslag. Det är en allergisk reaktion på skabbdjuret. Det förklarar varför klådan kan sitta kvar i ett par veckor efter helt korrekt genomförd behandling. Då ska man inte behandla på nytt utan hellre behandla med en svag hydrokortisonkräm. Risken är annars att det blir rundgång så att man inte vet vad som behandlas. Just i sådana fall är det viktigt att komma till en van läkare som med en liten nål kan pilla fram ett djur för att i mikroskopet säkert se att det är ett levande skabbdjur.

Behandla med Tenutex

Alla familjemedlemmar och eventuella sängkamrater behandlas med Tenutex. Massera omsorgsfullt in hela kroppen utom huvudet. Kroppen ska vara täckt av linimentet i 24 timmar. Om man har svår skabb behöver man upprepa behandlingen efter en vecka.

Byt kläder, sängkläder och handdukar. Behandlingen kan irritera huden vilket också kan bidra till att klådan hänger kvar några dagar. Behandla gärna med mjukgörande kräm, eller eventuellt hydrokortisonkräm.

Kom ihåg att man kan få skabb och även flatlöss även om man håller en god hygien. Snarast är det svårare att upptäcka vid mycket god hygien.

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin