Senast reviderad 2016-07-07

Hur högt kan blodvärdet vara?

Fråga

Hur högt blodvärde kan man ha egentligen? Vad händer om blodvärdet är alldeles för högt? 

Svar

När det gäller blodvärdet, hemoglobinvärdet, anger det mängden av det röda blodfärgämnet hemoglobin. Gränserna för vuxna kvinnor 120-155 gram per liter och för män 135-170 gram per liter. Värdena kan variera något från ett laboratorium till ett annat. Hemoglobinet finns inne i de röda blodkropparna.

När normalvärdena bestäms utgår dessa från värdena hos en större mängd vuxna, friska personer. Gränserna sätts sedan för det som betraktas som ”normalt” så att 95 procent av de friska hamnar inom dessa gränser. 2,5 procent av de friska kommer hamna i den undre normalgränsen. De sista 2,5 procenten hamnar över den övre normalgränsen.

Förhöjda värden kan ses tillfälligt vid uttorkning, då vätskehalten i blodet är minskad. Då blir blodet mer koncentrerat och värdet förhöjt utan att antalet röda blodkroppar totalt är ökat, och därmed inte heller den totala mängden hemoglobin.

Personer som röker har också ganska ofta förhöjda värden. Det beror på att hos rökare är en liten del av hemoglobinet blockerat av kolmonoxid, som binder sig hårdare till de röda blodkropparna än syre. Kroppen uppfattar det som att det finns för lite hemoglobin och ställer in bildningen på en ökad produktion.

En liknande mekanism med för lite syre i blodet kan ses vid olika lungsjukdomar, till exempel KOL, och personer med lungsjukdom kan alltså också ha för höjt blodvärde. Detta är till för att kompensera lungsjukdomen och hjälpa kroppen. Men har en person alltför högt värde, uppåt 180 g/L och högre, blir blodet på grund av den förhöjda halten röda blodkroppar förtjockat och då kan risken för blodproppar öka.

Om du skulle få alltför höga blodvärden, kan du med regelbundna mellanrum få tappa ut fyra till fem deciliter blod för att minska propprisken.

Det finns även en speciell sjukdom som kallas polycytemia vera, då benmärgen bildar för mycket röda blodkroppar. Den vanligaste behandlingen även här är att tappa ut blod för att hålla blodvärdet på en lägre nivå. Ibland kan man även få vissa mediciner för att minska blodproppsrisken.

 

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin