Senast reviderad 2015-09-25

Hur hög testosteronhalt ska man ha?

Fråga

Jag är 37 år. Jag undrar hur hög testosteronhalt jag ska ha ungefär? På ett provsvar hade jag 8,9 - är det lågt?

Svar

Det här med normala värden är inte helt enkelt. När vi läkare sätter gränser för normala värden så räknar vi med att 19 av 20 friska personer har "normala" värden. Var 20:e person som är frisk har alltså "onormala" värden. Det innebär att ett "onormalt" värde inte behöver betyda att något är fel.

Män under 50 år brukar ha ett testosteronvärde över 10. Så jag kan säga att ditt värde kanske är lite lågt.

En orsak till ett lågt värde är om provet inte är taget på morgonen. Testosteronhalten är som högst på morgonen och sjunker sedan under dagens lopp. Normalvärdena är beräknade på morgonvärden.

Om ditt något låga värde har någon betydelse för dig bör du diskutera med den läkare som är ansvarig för provtagningen. Det kan kanske vara motiverat att ta om värdet eller att komplettera med ytterligare prover.

Läs gärna mer i vår text om mannens inre könsorgan

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin