Senast reviderad 2014-01-15

Hur går det till att ta bort polyper i näsan?

Fråga

Hur tas polyper i näsan bort? Är det ett smärtsamt ingrepp? Kräver det sjukhusvistelse? På vårdcentralen har det konstaterats att jag har en polyp.

Jag fick nässprej (Nasonex) som dock inte har hjälpt. Återstår då enbart operation eller finns det annan medicin som kan hjälpa?

Svar

Först är det viktigt att ställa frågan varför du har fått en näspolyp. Ibland kan det vara en långdragen infektion som är orsaken till polypen. Ibland finns ingen speciell orsak. Vissa personer får återkommande polyper.

Behandlingen av polyper brukar nästan alltid vara att man börjar med någon kortisonsprej, till exempel Nasonex. Det kan ta ganska lång tid innan polypen krymper och ofta brukar man nog vänta minst ett par månader innan andra metoder blir aktuella. Även om polypen inte försvinner helt av kortisonsprejen, krymper den ofta, så att man inte har så stora besvär av den. Behandlingen med kortisonsprej brukar behövas för att polypen inte ska växa till.

Ett alternativ till kortisonsprej är kortisontabletter under ett par veckor som kan få polypen att krympa ihop.

Hjälper inte någon av dessa behandlingar, och polypen är besvärande, kan operation vara aktuell. Hur operationen går till beror på hur polypen sitter i näsan. I de flesta fall kan operationen göras i lokalbedövning och då får man åka hem efteråt. Operationen är inte särskilt smärtsam. Det jobbigaste brukar vara att man får ett förband i näsan efteråt och blir helt täppt i näsborren något dygn. Tyvärr kan polyper komma tillbaka efter operation, men då kan kortisonsprej vara bra för att förebygga detta.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin