Senast reviderad 2016-06-03

Går det att operera översynthet?

Fråga

Jag är översynt, går det att operera? Finns det några risker, till exempel att man ser sämre efteråt eller att man förlorar synen helt? Var gör man det i så fall?

En till fråga, hur mäts översyntheten?

Svar

Numera går det faktiskt att operera både översynthet och närsynthet. Dessa båda brytningsfel betraktas inte som sjukdomar, så den allmänna sjukförsäkringen gäller inte. Trots att man inte klarar sig utan glasögon. Därför behöver du betala, om du vill bli opererad.

Denna operation görs på de flesta ögonkliniker vid universitetssjukhus. Dessutom görs det på privata ögonkliniker i bland annat Stockholm, Göteborg och Jönköping. Du kan söka under fliken Hitta vård här på sajten.

När det handlar om en operation finns det alltid risker, men de är mycket små. Därför bör du ha en stark övertygelse om att det är en operation du vill ha.

Översyntheten brukar mätas i den styrka eller tjocklek ett glas bör ha, för att du ska kunna se skarpt på syntavlan. Skalan börjar vid +-0, där man inte behöver något glas för att se skarpt. Vid översynthet lägger man till allt tjockare glas för att se skarpt, +1, +2, +3 och så vidare.

Vid närsynthet får glasen graderingen -1, -2, -3. Glas för närsynta är tjockast i kanterna och blir tunnare mot mitten. För översynta är glasen tjockast på mitten och blir tunnare i kanterna.

Läs gärna vidare i vår text om synnedsättning

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin