Senast reviderad 2016-12-15

Finns det risk att spädbarn kvävs av täcket?

Fråga

Vår son på fyra månader drar ibland ett täcke eller en filt över sitt huvud när han sover eller ska somna. Jag antar att det skulle kunna leda till att han inte får tillräckligt med luft. Finns det då en risk att han kvävs?

Svar

Det är osannolikt att er son skulle trassla in sig så mycket i täcket eller filten att han inte får luft. Men det är bra att du uppmärksammar det här. För det är viktigt att undvika tunga och täta täcken eller filtar som ligger över barnets ansikte eftersom det ger en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. I stället är det bra att använda lite tunnare täcken, en mindre filt eller prova att ge er son något annat som han tycker om att gosa med. Till exempel ett litet mjukisdjur, en liten tygbit eller handduk.

Det är ganska vanligt att barn som börjar kunna gripa, vill ha något i handen när de ska sova. De kan till exempel hålla i en förälders fingrar eller hår.

När barnet ligger i sängen är det lätt att få tag i lakanet eller filten och många barn tycker om att föra upp något mot ansiktet. Att barn har något att hålla i som är välbekant ger trygghet och kan göra att de har lättare att somna. Om barnet vaknar under natten kan filten eller nallen hjälpa barnet att somna om.

Läs gärna mer om barn och sömn här.

Ann-Sofie Norling, Sjuksköterska