Senast reviderad 2017-03-23

Är det farligt att ha blod eller äggvita i urinen?

Fråga

Jag har fått reda på att jag har lite blod och äggvita i urinen. Är detta farligt? Vad kan det bero på?

Svar

Att ha lite blod eller äggvita i urinen beror sällan på någon sjukdom.

Det är mängden av äggvita eller blod i urinen som avgör om det finns någon sjukdom bakom. Därför är det viktigt att ta reda på hur mycket av dessa ämnen det finns i urinen, för att kunna säga något om tillståndet.

När en person har synligt blod i urinen, är det viktigt att alltid utreda grundligt. Alltså inte att blodet bara är påvisat med till exempel en urinsticka.

Njurarna

Njurarna är de organ i kroppen som upprätthåller kroppens vätske- och saltbalans. De utsöndrar också vissa slutprodukter av ämnesomsättningen. Njuren är som ett filter där det normalt bara kan passera igenom små partiklar. Det är vanligt att det även kommer ut små mängder av äggvita med urinen, utan att det innebär någon risk. Oftast sker detta i samband med feber eller kroppsansträngning.

Blodkroppar däremot passerar normalt inte genom njurarnas filter. Mycket små mängder av blod kan ändå finnas i urinen utan att det betyder något. Det beror på att slemhinnorna någonstans i urinvägarna kan släppa ifrån sig blod vid en liten skada.

Sjukdomar i njurarna kan göra att utsöndringen av äggvita eller blod blir stor

Äggvita i urinen kan bero på inflammatoriska sjukdomar i njurarna som skadar det ytterst komplicerade filtret. Det kan också vara skador som uppstår i njurarna på grund av sjukdomar, till exempel diabetes. Vid en del sjukdomar i blodet produceras det onormala mängder av vissa små äggviteämnen, som kan passera igenom njurarnas filter och hamna i urinen.

Blod i urinen kan förekomma dels i samband med inflammationer i njurarna, dels vid andra sjukdomar i njurarna som cystor, stenar och cancer. Dessutom förekommer blod i urinen vid sjukdomar i resten av urinvägarna. Det vill säga urinledarna, urinblåsan och urinröret. Även här är det stenar, cancer och infektioner som kan ge upphov till blod i urinen.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin