Senast reviderad 2016-12-02

Är det farligt att gå i sömnen?

Fråga

Vår nioåriga dotter går ofta i sömnen och drömmer mardrömmar. Vi har försökt dra paralleller till dagens händelser men kan inte finna någon. Jag vet att sömnapné är farligt, kan det här också vara ohälsosamt?

Svar

De flesta barn slutar gå i sömnen av sig själva och någon särskild behandling finns inte. Det finns inte något samband mellan att vara sömngångare, att ha mardrömmar och att lida av sömnapné. Om barnet är friskt och mår bra finns ingen anledning till oro.

 Ungefär 10 procent av befolkningen går i sömnen. Det är betydligt vanligare hos barn än hos vuxna. Detta tros bero på att det är vanligare att gå i sömnen under perioder av djupsömn än under så kallade drömsömnsperioder. Barn har betydligt större andel djupsömn än vad vuxna har.

Det finns en viss ärftlighet för sömngång och det är vanligare i vissa släkter än andra. Orsaken till sömngång hos barn är inte känd, medan det hos vuxna kan finnas kopplingar till stress, oregelbundna sömnvanor och depression.

Läs gärna vår text om barn och sömn

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin