När tog du cellprov senast?

Den 14-18 maj är det Cellprovsveckan i Region Jämtland Härjedalen. Veckan arrangeras för att uppmärksamma vikten av att ta cellprov regelbundet, det vill säga varje gång man får en kallelse.

Upptäck cellförändringar i tid. Cellförändringar i livmoderhalsen känns inte men kan utvecklas till cancer om de inte upptäcks i tid. I Region Jämtland Härjedalen får alla kvinnor i åldrarna 23-50 inbjudan vart tredje år, och kvinnor i åldrarna 50-64 blir inbjudna vart femte år.

I Sverige har sjukdomen minskat kraftigt tack vare att så många kvinnor deltar i cellprovskontroller. Ändå får ca 550 kvinnor i landet livmoderhalscancer varje år. En kvinna dör i sjukdomen var tredje dag! De flesta av dem som får livmoderhalscancer har inte tagit cellprov regelbundet.

Vill du veta när du tog cellprov senast? Ring 090-785 91 32 och få svar.

 Läs mer om gynekologiskt cellprov och livmoderhalscancer här på
1177.se eller  cellprov.se.

For information in other languages 

1177.se/pap-test

Publicerad:
2018-05-03
Skribent och redaktör:

Linda Henriksson, regional redaktör, kommunikationsstaben, Region Jämtland Härjedalen

Manusunderlag:

Ingrid Haglund, samordningsbarnmorska, föräldra- och barnhälsan, Region Jämtland Härjedalen

Granskare:

Anna Meschaks, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Jämtland Härjedalen

Illustratör: