Stöd och hjälp för barn och unga i Jämtland Härjedalen

Att må dåligt när du är barn eller ung

Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist - men om du känner dig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp.

Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du vända dig vid lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med skolan, träffa vänner, har självmordstankar, tvångstankar eller skadar dig själv. Du kan också ha varit med om otäcka saker som till exempel sexuella övergrepp och misshandel. Till BUP kan du söka själv direkt eller via din hälsocentral, ungdomsmottagning eller elevhälsan.

Om du är under 23 år kan du kontakta Ungdomsmottagningen.

I skolan

I skolan finns det många vuxna som du kan prata med. På Elevhälsan jobbar skolsköterska, skolkurator, skolläkare, speciallärare och skolpsykolog. Det kan också finnas andra, men det är olika från skola till skola. Öppettiderna är också olika. Här kan du läsa mer om Elevhälsan i Jämtland Härjedalen.

Förälder och familj

Som förälder till ett yngre barn, 0-5 år, kan man även vända sig till sin barnavårdscentral (BVC) eller familjecentral

Stöd och hjälp i din kommun

I vissa fall kan du få hjälp och stöd av personal som jobbar i den kommun där du bor. Länkar till kommunernas webbplatser hittar du i spalten till höger på den här sidan.

Hjälplinjer och stödorganisationer

Det finns också flera organisationer och hjälplinjer som du kan kontakta. 
De erbjuder rådgivning och stöd till både den som är drabbad och till anhöriga och närstående.

Om det är akut

Om du har akuta besvär eller behöver komma i kontakt med någon på kvällar, nätter och helger - läs mer under Akut hjälp.

Vid livshotande tillstånd - ring 112

Rådgivning

Om du är osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningen är öppen dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Då får du prata med en telefonsjuksköterska. Om det behövs kan telefonsjuksköterskan  hjälpa till att ta kontakt med den hälsocentral som du tillhör eller med den psykiska vården.

Vanliga problem som barn och unga kan uppleva

Här hittar du länkar till sidor där du kan läsa mer om olika vanliga problem, diagnoser och tillstånd. Där står det också vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp: