Beroendeenheten

Beroendeenheten

Beroendeenheten är en enhet inom psykiatriområdet och består av en avdelning för tillnyktring och avgiftning/abstinensbehandling samt öppenvård.

På avdelningen erbjuder vi övervakade tillnyktringar samt avgiftning/abstinensbehandling gällande alkohol. Inneliggande vård gällande  narkotika och läkemedel sker i samverkan med andra aktörer.

Hit kan du vända dig om du är över 16 år och har beroende/missbruk av droger.