Ungdomspsykiatrisk mottagning

Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) är en öppenvårdsmottagning i samarbete mellan vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. UPM är ett komplement till dessa verksamheter. UPM riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år.

Vem kan kontakta UPM?

Ungdomar och unga vuxna som känner behov av samtalskontakt kan vända sig till UPM. Anledningen kan t ex vara nedstämdhet, oro, svårare relationsproblem eller om man varit utsatt för kränkande behandling. Vi tar först en nyanmälan via telefonintervju, sedan görs en bedömning för att se om UPM är rätt ställe eller om bättre hjälp kan fås på annat håll. Du behöver ingen remiss.

Vi strävar efter att du ska få en så snabb första kontakt som möjligt, men viss väntetid måste förväntas. Den väntetiden varierar beroende på efterfrågan.

Hur får man kontakt med UPM?

Om du är intresserad av att komma till UPM ringer du själv till telefonnummer:
063-15 43 00.

Om ingen kan svara så finns det en telefonsvarare där du kan läsa in namn och telefonnummer. Du kan också mejla till upm@regionjh.se

Vid akuta besvär 

Vid akut behov av hjälp vänder du dig till vuxenpsykiatrin om du har fyllt 18 år, eller till barn- och ungdomspsykiatrin, då dessa har jourverksamhet. Du når dem via växel 063-15 30 00.

Hur arbetar vi på Ungdomspsykiatriska mottagningen?

Vi erbjuder samtalsstöd under en begränsad period. Vad samtalen ska handla om bestämmer du tillsammans med din behandlare. Kontakten bygger till stor del på din egen motivation.

Förutom enskilda samtalskontakter förekommer ibland, i överenskommelse med dig, även parsamtal, familjesamtal samt behandling i grupp. Vi samarbetar med andra verksamheter som till exempel arbetsförmedling, beroendecentrum, socialtjänst, försäkringskassa och skola.