Ungdomspsykiatrisk mottagning

Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM)

Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) är en öppenvårdsmottagning inom den specialiserade psykiatrin, och vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år.

Vem kan kontakta UPM? 

Enhetens målgrupp är unga vuxna med psykisk ohälsa där hälsocentral/psykosociala enheter, UMO och skolhälsovården inte kan tillgodose behandling.

Hur får man kontakt med UPM?

Om du är intresserad av att komma till Ungdomspsykiatriska mottagningen ringer du själv till telefonnummer: 063-15 43 00.

Du kommer då till en telefonsvarare där du lämnar namn, personnummer och telefonnummer. Vi lyssnar av meddelanden klockan 8:00 och klockan 13:00 på vardagar, och ringer upp dig så snart vi kan.

Du kan även få remiss till UPM från en annan vårdgivare.

Vid akuta besvär 

Om du har akut behov av hjälp vänder du dig till vuxenpsykiatrin om du har fyllt 18 år, eller till barn- och ungdomspsykiatrin, då dessa har jourverksamhet. Du når dem genom att ringa till Region Jämtland Härjedalens växel på telefonnummer 063-15 30 00.

Hur arbetar vi på UPM?

Enhetens uppdrag är att möta unga och unga vuxna, identifiera problemområden, göra bedömningar, relevanta screeningar och utredningar för tidig diagnostik och behandling.

Förutom medicinsk behandling erbjuder UPM avgränsad psykoterapeutisk behandling med olika inriktningar. Den sker individuellt eller i grupp.

Vi samarbetar med arbetsförmedlingen, kommunens enheter som också möter ungdomar och unga vuxna i åldersgruppen, försäkringskassan samt andra enheter inom område psykiatri.

UPM erbjuder max 1 års kontakt.