Elevhälsan i Jämtland Härjedalen

Elevhälsan på skolan kan hjälpa till med allt som rör hälsan. Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata med en vuxen. På elevhälsan jobbar bland annat skolsköterska, skolkurator, skolläkare, speciallärare och skolpsykolog. Det kan också finnas andra, men det är olika från skola till skola. Öppettiderna är också olika.

Här hittar du mer information om elevhälsan i den kommun där du bor.