Möjligheten att utse ombud i journalen via nätet tas bort 7 juni

Möjligheten att själv dela sin journal via nätet med en annan vuxen person tas bort den 7 juni. Det görs efter att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att funktionen strider mot patientdatalagen.

I början av 2018 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det enligt patientdatalagen bara är du som patient som ska kunna läsa informationen i journalen, som du kan ta del av när du loggat in.

Det är möjligheten att själv utse ombud i journalen som tas bort den 7 juni. Du som är god man, förmyndare eller du som är vårdnadshavare och har fått förlängd tillgång till ditt barns journal påverkas inte av det här.

Du som är vårdnadshavare till ett barn under 13 år kommer fortfarande kunna läsa hens journal och göra hens vårdärenden när du loggar in på 1177.se.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter