Cellprov räddar liv

Det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancer har publicerat en analys med anledning av att fler får livmoderhalscancer. Genom att lämna cellprov regelbundet kan cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer upptäckas i tid.

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som mynnar ut i slidan. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. 

Alla kvinnor mellan 23 och 60 år blir regelbundet kallade till cellprovtagning. Det är viktigt att du går varje gång du blir kallad eftersom cellförändringar kan utvecklas långsamt och du inte kan känna av dem själv.

Det är viktigt att lämna provet även om du har vaccinerat dig mot HPV.

Läs mer om gynekologiskt cellprov på 1177.se

Jämtland Härjedalen

En ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention presenterades i Läkartidningen tisdagen den 5 juni. Den visar att antalet registrerade fall av livmoderhalscancer i hela Sverige har ökat med cirka 100 fall per år under 2014 och 2015.

Skribenterna tror att ökningen kan hänga samman med en minskad säkerhet i analyserna vid laboratorierna. En liten andel av proverna med cellförändringar har inte fångats upp och kvinnorna har, trots att de fått besked om att proven varit normala, senare fått livmoderhalscancer. Ingen ökad dödlighet har setts vid analysen.

Region Jämtland Härjedalen har ingen egen analysverksamhet, prover från länet hanteras av laboratoriet Västerbotten. Det laboratoriet har en så pass låg avvikelse att den ligger inom felmarginalen, och de har arbetat aktivt med analysmetoder och kvalitetssäkring efter tidigare avvikelser i början på 2010-talet.

– Vid kontroll av de senaste helårssiffrorna för Jämtland Härjedalen (2017) finns ingen ökning av antalet fall, säger Anna Meschaks som är mödrahälsovårdsöverläkare i Rwegion Jämtland Härjedalen. De kvinnor som har tagit prover behöver därför bara avvakta nästa planerade provtagning.

Även om cellprovskontrollerna inte är 100 procentiga så fungerar de överlag mycket bra, och är fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer. Kvinnor som regelbundet går på cellprovtagning minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent enligt den analys som nu gjorts.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter