Allmänna tandvårdsbidraget höjs

Det allmänna tandvårdsbidraget höjs den 15 april och blir dubbelt så högt. Du kan använda bidraget från och med det år du fyller 23 år för att betala en del av kostnaden när du besöker en tandläkare eller en tandhygienist.

Det här innebär höjningen:

  • Från och med det år du fyller 23 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Här kan du läsa mer om tandvård när du är över 22 år på 1177.se.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter