Trångt om vårdplatser på Östersunds sjukhus

Just nu har vi många patienter med svår influensa på Östersunds sjukhus och därför trångt om vårdplatser. Det innebär att väntetiden på akuten kan bli längre för de patienter som inte bedömts som mest akut sjuka.

Det beror i sin tur på att det tar längre tid att göra plats för patienter från akuten som ska läggas in på vårdavdelning.

Sök gärna information här på 1177.se eller ring 1177 som en första åtgärd om du eller någon anhörig behöver vård under helgen.

Genom Vanliga symtom - när ska jag söka vård? kan du få hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller söka vård på en hälsocentral eller akutmottagning. Om du har symtom som inte finns med där eller om du behöver mer råd, ring 1177 eller läs vidare här på 1177.se.

Vid misstanke om livshotande tillstånd – ring alltid 112

Text: Anna-Lena Högström

Till alla nyheter