Livsviktigt program för gravida

Allt fler gravida kvinnor har övervikt eller fetma – något som kan innebära stora risker för både kvinnan och barnet. Men ett program riktat till just denna grupp i Region Jämtland Härjedalen ska försöka bryta trenden.

Övervikt, fetma och olika typer av ätstörningar är i dag ett stort folkhälsoproblem. Det har länge varit känt att högt BMI, body mass index, vid graviditet innebär ökad risk för komplikationer, såväl under graviditeten som förlossningen – och det kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt.

Så sent som i somras publicerades forskning från Karolinska institutet som visar att risken för missbildning hos barnet börjar redan vid lätt övervikt, vid ett BMI över 25, hos mamman.

Statistik från Socialstyrelsen visar att 42 procent av alla kvinnor som skrev in sig i mödrahälsovården i Jämtland Härjedalen under 2015 hade övervikt eller fetma – och andelen gravida med övervikt eller fetma har ökat konstant i landet de senaste 25 åren.

Trots detta har gravida kvinnor med övervikt sällan fått något annat än allmänna kostråd när de kommit till barnmorskemottagningen.

Artikeln finns att läsa i sin helhet på Region Jämtland Härjedalens webbplats, regionjh.se

Text: Sara Rönnberg

Till alla nyheter