Ambulanssjukvården tar digitalt jättekliv

Från och med måndagen tar ambulanssjukvården i Region Jämtland Härjedalen ett stort steg från att ha legat sist i den digitala journalvärlden till att ligga främst i Sverige på området.

Sedan tre veckor tillbaka har ambulansstationerna i Östersund, Funäsdalen och Järpen testkört en ny digitaliserad ambulansjournal, något som innebär ett stort steg framåt på många sätt.

– Systemet vi jobbat med tidigare har känts rätt så föråldrat. All annan vårdpersonal har dokumenterat digitalt sedan länge medan vi har fortsatt med penna, papper och karbonpapper, säger Per Schratz, ambulanssjuksköterska i Östersund.

Per Schratz sitter – tillsammans med ambulanssjuksköterskorna Andreas Hedenfalk och Torbjörn Persson – med i arbetsgruppen för de nya digitala journalerna och har sedan en tid tillbaka fått jobba praktiskt med dem, medan de flesta av kollegorna på regionens ambulansstationer först från och med i dag, den 29 oktober, kan kasta pennan och pappret.

Nu ska allt som rör ambulanssjukvårdens patienter dokumenteras elektroniskt direkt i ambulanserna. I alla bilar finns en bärbar dator, av något stryktåligare modell, där vårdpersonalen skriver journalanteckningar direkt i det digitala ambulansjournalsystemet Mobimed – de förs i sin tur över direkt till patientens journal i det regionövergripande journalsystemet Cosmic.

– Nu kommer alla som har tillgång till Cosmic, hälsocentraler, akutmottagningen och andra mottagningar, kunna läsa våra anteckningar direkt på ett bra vis. Det är ett jättekliv framåt, säger Per Schratz.

Ett längre reportage finns på Region Jämtland Härjedalens webbplats, regionjh.se

Text: Sara Rönnberg

Till alla nyheter