Mottagningens logotyp

Zätagränds hälsocentral, Östersund


BEGRÄNSNING I E-TJÄNSTERNA

Psykosociala enheten har för närvarande ingen telefontid. Vi räknar med att kunna öppna telefonen måndagen den 25/2. Information om hur du får hjälp fram till dess finner du längre ner på sidan under Vårt Utbud PSE-Psykosociala enheten.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnya recept på preventivmedel

 • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

063-14 21 60
Telefontid idag:
08–11:30 , 13–14
Öppet idag:
08–17
Drop-in-tid idag:
08–10:30 Lättakut

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–11:30
Mån-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Drop-in-tider:
Mån-fre 08–10:30 Lättakut

ADRESS

Besöksadress
Zätagränd 3,831 30 Östersund
Län, kommun
Jämtlands län, Östersund
Postadress
Zätagränd 3
831 30 Östersund

Vårt utbud

Välkommen till Zätagränds hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning.

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Zätagränds hälsocentral:
(Klicka på "Fler utbud" nere till höger för att se hela utbudet.)

Psykosocial enhet (PSE)

Vi har för närvarande ingen telefontid.

Vi räknar med att kunna öppna telefonen måndagen den 25/2. Under tiden kan du givetvis lämna önskemål om att stå på vår väntelista. Det kan du göra via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller skriftligt till:
Zätagränds hälsocentral, Zätagränd 3, 831 30 Östersund.

Lämna namn, personnummer och beskriv kort vad du önskar hjälp med.

Här kommer information om vart du också kan vända dig:

Om du lider av svåra psykiska besvär och har ett mer akut behov av hjälp, vänd dig till psykiatrins akutmottagning, 063-15 32 50.

Du som är listad på Zätagränds hälsocentral men bor i Torvalla, vänd dig till psykosociala enheten i Torvalla telefon 063 - 14 23 97.

Du som inte är boende i Torvalla kan ändå, om det är akut, vända dig till Torvallas psykosociala enhet för en bedömning telefon 063-14 23 97.

Det är också möjligt att vända sig till PSE på någon av de andra hälsocentralerna. Se 1177.

Om du är under 25 år kan du vända dig till UPM för att se om de kan hjälpa dig. (Ungdomspsykiatriska mottagningen), 063-15 43 20.

Om du är under 23 år kan du också vända dig till, Ungdomsmottagningen ,063-14 24 55 för att se om de kan hjälpa dig. Du hittar ännu mer information på UMO.se eller här på 1177.se

Om du nyligen har blivit sjukskriven för stress/utmattning och vill ha stöd i din rehabiliteringsprocess av oss i rehabteamet kan du vända dig till vår rehabkoordinator på 070-660 19 11. Rehabkoordinatorn har telefontid varje dag, kl. 8.30–9.30. Detta gäller även dig som redan har eller har haft kontakt och är i en rehabiliteringsprocess.

Du som har besvär med oro och ångest, nedstämdhet eller stress och livsstilsrelaterade hälsoproblem och inte har andra problem som behöver hanteras av sjukvården kan vända dig till MIUN´s psykologmottagning. För mer information, se; https://www.miun.se/pso/psykologmottagning/

Du som har problem i relationen med din partner kan vända dig till Familjerådgivningen, 063-15 02 50 eller till Svenska kyrkans familjerådgivning, 063-12 00 40.

Lättakut

Du som skadat dig eller insjuknat de närmaste dagarna kan komma till vår Lättakut utan tidsbokning.

Lättakuten har bara korta akuttider och tar endast hand om besvär som:

 • Akuta infektioner
 • Akuta andningsbesvär
 • Akuta allergiska reaktioner
 • Olycksfall
 • Sårskador

Öppettider: Vardagar kl. 8.00-10.30

Läkarmottagning

Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 21 60

Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

 • ge sjukvårdande behandling
 • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
 • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
 • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
 • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
 • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar

Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 063-14 21 60

Efter telefontid får du göra ett aktivt val (tonval 9) om det är akut/brådskande för dagen.

Barnhälsovård (BVC)

Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

- Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

Endast tidsbokade besök.

BVC-sköterskor
Gunilla Lööv, telefon: 063-14 21 16
Telefontid: Tisdag-fredag kl. 8.45-9.15

Margaretha Andersson, telefon: 063-14 21 59
Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8.45-9.15

Helena Johansson, telefon: 063-14 21 12
Telefontid: Måndag, tisdag och fredag kl. 10.00-10.30

Övrig tid kan ni lämna meddelande i våra röstbrevlådor så ringer vi upp så snart som möjligt.

Barnmorska / mödrahälsovård (MHV)

Hit kan du vända dig för:

 • förberedelse inför föräldraskap
 • graviditetskontroll
 • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
 • preventivmedelsrådgivning
 • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
 • samtal och stöd som gäller abort
 • sex- och samlevnadsfrågor

Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

Endast tidsbokade besök.

Telefon: 063-14 21 20

Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

Ungdomsmottagning: se länk nedan vid "Relaterade mottagningar".

Diabetesmottagning

Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

 • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
 • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
 • informera om kost och motion i förebyggande syfte
 • lära ut hur du tar prover för självkontroll
 • lära ut hur du tar insulininjektioner
 • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
 • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera

Telefon: 063-14 21 04

Telefontid: Tisdag-torsdag kl. 11.00-11.30

Fysioterapi / sjukgymnastik

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

Besöksadress: Sjukgymnastikavdelningen, Östersunds sjukhus, plan 1.

Sjukgymnaster: Evelina Carnebo och Håkan Danielsson

Telefon: 063-15 31 23

Telefontid: Vardagar kl. 9.00-9.30.

 

Artrosskola
Vi erbjuder artrosskola för de som är listade på hälsocentralerna i Lugnvik, Lit, Torvalla, Brunflo, Zätagränd, Odensala och Frösön

Vänd dig till din sjukgymnast eller direkt till oss på 063-15 49 64 (endast artrosskola).

Provtagning

För provtagning behöver du oftast en remiss från läkare eller distriktssköterska.

Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

Endast tidsbokad provtagning

Telefon: 063-14 21 14. Lämna meddelande i våra röstbrevlådor så ringer vi upp så snart som möjligt.

Rehabkoordinator

Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

Rehabkoordinatorn kan:

 • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
 • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
 • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgåtill, och klara av, sitt arbete
 • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

Rehabkoordinator: Barbro Wangerud

Telefon: 070-660 19 11

Tobaksavvänjning

På vår hälsocentral finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

Diplomerad tobaksavvänjare:
Rut Höglund-Knutsson, telefon: 063-14 21 28

Om oss

Vår hälsocentral är belägen i centrala Östersund.

Vi är indelade i sju geografiska områden med tillhörande distriktsläkare och distriktssköterska.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Zätagränds hälsocentral, Östersund.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

86 %

Det aktuella värdet är
86%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

65 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
65 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

63 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
63 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information