Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Skriv ut (ca 3 sidor)

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr, som om du har åkt karusell, när du vrider huvudet på vissa sätt. Kristallsjuka smittar inte och går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Skriv ut

Symtom

Symtom

Vanliga symtom vid kristallsjuka är yrsel som kommer när du vänder eller vrider på huvudet, så kallad karusellyrsel. Om du sitter upp kan du även känna dig yr när du lutar huvudet framåt eller bakåt. Yrseln brukar vara från några sekunder upp till en halv minut. Den kommer sedan tillbaka när du gör samma rörelse igen.

Karusellyrsel ger en känsla av att rummet snurrar trots att allt står stilla. Det är samma känsla som du får om du snurrar runt snabbt och sedan plötsligt stannar. 

Ofta rör sig ögonen ofrivilligt när du blir yr av kristallsjuka.   

När känslan av yrseln kommer kan du ha problem med balansen, bli illamående, ha svårt att gå rakt och ha svårt att fokusera blicken.

Det är vanligt att symtomen börjar på morgonen. Till exempel kan du märka av dem när du sätter dig upp eller om du vänder dig om för att stänga av väckarklockan.

Fäll ihop

Vad kan jag göra själv?

Vad kan jag göra själv?

Kristallsjuka är ofarlig och går ofta över av sig själv efter några veckor. Du kan pröva att upprepa de huvudrörelser som gör dig yr många gånger. Det kan göra att kristallerna faller tillbaka till sin plats. Ofta är det tillräckligt för att du ska känna dig bättre. 

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jourmottagning om du känner dig yr när du gör vissa rörelser, till exempel om du känner dig yr när du vrider på huvudet när du ligger ner.

Ring 112 om du har ihållande yrsel och samtidigt har

 • slagit i huvudet
 • blivit förlamad i ena sidan av kroppen eller i ansiktet
 • svårt att tala

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du kan också ha rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop

Undersökningar

Undersökningar

På vårdcentralen får du berätta om hur din yrsel känns och när du känner den. Sedan undersöker läkaren ditt blodtryck, din balans, dina reflexer och din känsel. Ibland får du också lämna blodprover som visar ditt blodvärde och blodsocker. Du kanske också får lämna ett prov som visar om du har borrelia. Det får du göra för att läkaren ska veta att din yrsel inte beror på någon annan sjukdom.  

Ofta försöker läkaren utlösa din yrsel. Det gör hen genom att vrida på ditt huvud på olika sätt för att se vilka rörelser som gör dig yr.

I vissa fall kan du få göra en datortomografi av hjärnan, men det är inte så vanligt.

Ibland kan läkaren på vårdcentralen inte ge diagnosen. Då kan du få en remiss till en öron-näsa-halsläkare.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

 • Illustration som visar ett inneröra.

  Innerörats olika delar.

  Mer information
  Illustration som visar de olika delarna i innerörat.

  Från ytterörat leder hörselgången till trumhinnan, som utgör övergången till mellanörat. Mellanörat är ett luftfyllt litet hålrum, och där sitter de tre hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln. Örontrumpeten är en tunn gång som går från mellanörat till svalget. Genom denna kanal passerar det normalt luft när vi sväljer eller gäspar.

  Innerörat består av snäckan och de tre båggångarna. Snäckan är den del av innerörat som stimuleras av ljud, medan båggångarna hör ihop med balanssinnet.

Behandlingen kallas repositionering och går ut på att du vrider och lutar huvudet på olika sätt så att kalkkristallerna i örat faller tillbaka på plats. Oftast får du ett program med rörelser som du ska göra hemma av en sjukgymnast eller läkare. Du kan också få behandlingen på en mottagning. Då får du sitta eller ligga på en brits och behandlaren hjälper dig att röra på huvudet på ett systematiskt sätt så att kalkkristallerna i örat faller på plats. Vissa sjukgymnastmottagningar, fysioterapeutmottagningar och öron-näsa-hals mottagningar har en särskild stol för behandling av kristallsjuka. Då sitter du fastspänd medan stolen vrids och snurrar i alla riktningar.

Efter behandlingen blir de flesta fria från besvären men vissa kan känna sig lite ostadiga. Det är inte farligt och går över av sig själv efter någon dag. 

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

 • Illustration som visar kristallerna i innerörat.

  Kristallerna i innerörat.

  Mer information
  Illustration som visar kristallerna i innerörat, hårceller och nervfibrer.

  Några av hårcellerna i innerörat har på sin yta en gelatinlik massa som innehåller små kalkkristaller. Eftersom kalkkristallerna är tyngre än vätskan så rör de sig med viss tröghet. Hårcellerna registrerar gravitationen eller tyngdkraften.

  När man rör på huvudet kommer kristallerna i rörelse och påverkar hårcellerna, och därigenom får man information om huvudets läge.

I innerörat sitter båggångarna som är en del av kroppens balanssinne. I båggångarna finns hårceller, som kallas så eftersom de har de har tunna hår på ytan.

Några av hårcellerna har en geléaktig massa på sin yta som innehåller små kalkkristaller. Eftersom kalkkristallerna är tyngre än vätskan rör de sig med viss tröghet. Dessa hårceller registrerar gravitationen eller tyngdkraften och förmedlar därför information om huvudets läge. När du rör på huvudet börjar kristallerna röra på sig och påverkar hårcellerna. På det sättet får hjärnan information om huvudets läge.

Orsaken till kristallsjuka är att kalkkristaller i innerörat har lossnat och hamnat fel. Det kan hända om du till exempel har fått en hjärnskakning eller ett slag mot huvudet. Men ofta går det inte att avgöra varför man får kristallsjuka. 

Du kan också få karusellyrsel om du har fått ett virus på balansnerver, så kallad vestibularisneurit.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-26
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden.

Granskare:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, skolläkare Pysslingens skolor, Stockholm.

Illustratör:

Kari C. Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge