Förgiftning

Förgiftningsolyckor i hemmet orsakas oftast av hushållskemikalier, läkemedel, alkohol, tobak, giftiga svampar och växter. Det du kan göra för att undvika förgiftningsolyckor gäller främst barn. Små barn utforskar världen genom att stoppa saker i munnen.

 • En Vuxen ställer upp tändvätska på hög hylla när det är dags att grilla. En liten pojke leker nära.

  Du kan undvika olyckor genom att tänka på hur farliga saker förvaras. Håll till exempel uppsikt över tändvätskan vid grillning – ställ den utom räckhåll för barn.

Kontakta alltid Giftinformationscentralen eller ring 112

I brådskande fall, om du misstänker att någon har blivit förgiftad, kan du ringa 112 och begära Giftinformationscentralen.

En person som är medvetslös, slö, har svårt att andas eller har kramper ska direkt till en akutmottagning på sjukhus.

I mindre brådskande fall kan du ringa till Giftinformationscentralen, 010-456 67 00, dygnet runt.

Allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar besvaras på dagtid.

Framkalla inte kräkning

Framkalla aldrig kräkning utan att först kontakta Giftinformationscentralen. Kräkning behövs sällan utan kan tvärtom förvärra skadan.

Medicinskt kol

När du ringer till Giftinformationscentralen får du ibland rådet att ge medicinskt kol. Kol binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter, och kan minska mängden giftigt ämne som kommer ut i kroppen. Därför är det bra att ha medicinskt kol hemma. Men använd aldrig kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen, eftersom det vid vissa tillfällen kan vara olämpligt att ge kol. Medicinskt kol finns att köpa receptfritt på apotek.

Viktigt för att undvika förgiftning

 • Förvara frätande kemikalier, som maskindiskmedel och propplösare, utom räckhåll för barn, inte under diskbänken.
 • Häll inte över giftiga vätskor, till exempel bensin eller fotogen, i läsk- eller saftflaskor. Det kan leda till förväxling.
 • Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
 • Ställ undan burkar med lacknafta direkt efter målning.
 • Se till att barnet inte kan få tag på cigaretter eller snus.
 • Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd, till exempel på soffbord.
 • Ta bort giftiga krukväxter. Utomhus är det viktigt att hålla det lilla barnet under uppsikt eftersom det finns både odlade och vilda växter, bär och svampar som är giftiga.
 • Förvara läkemedel, både receptfria och receptbelagda, i sina originalförpackningar i ett låsbart skåp. Tänk också på att placera mediciner som måste stå kallt högt upp i kylskåpet.

Mediciner som smakar gott eller ser goda ut, till exempel flytande Alvedon eller vitaminer, kan vara särskilt lockande för små barn. Var också uppmärksam på att släktingar och vänner kan förvara sina läkemedel så att de är lätta att komma åt, till exempel på nattduksbordet.

När vuxna råkar ut för förgiftning är orsaken ofta läkemedel, alkohol eller andra droger. Giftig svamp som förväxlas med matsvamp kan också orsaka allvarliga förgiftningar. Plocka därför bara svamp som du säkert vet är ätlig.

Senast uppdaterad:
2015-02-03
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bertil Marklund, läkare, professor i allmänmedicin, Göteborg

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg