Dysmeli

Skriv ut (ca 2 sidor)

Dysmeli är ett medfött funktionstillstånd med skador på en eller flera extremiteter, det vill säga armar eller ben. Orsaken till att barn i dag föds med dysmeli är okänd, men ärftlighet kan spela in. Behandling är ofta operation, träning och hjälpmedel. Föräldrar som får ett barn med dysmeli får kontakt med särskilda behandlingsgrupper oftast redan på BB.

Skriv ut

Dysmeli betyder att man saknar en mindre eller större del av armen, handen, benet eller foten. I Sverige föds cirka 60 barn per år med dysmeli.

Man vet inte varför barn föds med dysmeli, men en viss ärftlighet finns.

I början av 1960-talet föddes cirka 150 barn i Sverige med missbildade armar och ben. Orsaken var att deras mammor under graviditeten behandlats med läkemedlet Neurosedyn mot illamående. Man har inte funnit något samband mellan dysmeli och något läkemedel som används under graviditen idag.

Föräldrar som får barn med dysmeli har möjlighet att få kontakt med dysmeliteamet redan på BB eller under de första månaderna.

Symtom vid dysmeli

Symtom vid dysmeli

Dysmeli uppstår under fosterstadiet och barnet föds med skador på en eller flera extremiteter. Det är vanligare med skadade armar än ben. Skadan sitter oftast långt ut på extremiteten, till exempel kan handen eller foten saknas.

Typen av skador delas in i två grupper:

  • Transversella skador går på tvären så att till exempel hela armen eller yttersta delen av armen och handen saknas.
  • Longitudinella skador innebär att ena skelettbenet i armarnas eller benens längdriktning saknas.
Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Du som fått ett barn med dysmeli ska redan under tiden på BB ha möjlighet att komma i kontakt med ett speciellt dysmeliteam. Inte alla sjukhus med BB-avdelning har ett dysmeliteam, men alla barn remitteras till ett sådant. Vilket dysmeliteam man kommer att ha kontakt med beror på var i landet man bor. I behandlingsteamet ingår barnortoped, barnläkare, handkirurg, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Man kommer också att få kontakt med den lokala eller regionala habiliteringen för barn med särskilda behov, och till en barnläkarmottagning där man följer barnets allmänna tillväxt och utveckling.

Det finns team i Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Undersökning vid dysmeli

Undersökning vid dysmeli

Beroende på var skadan sitter och på dess omfattning gör barnläkare en bedömning av skadan, barnets neurologiska utveckling och vilken hjälp barnet behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Fäll ihop

Behandling vid dysmeli

Behandling vid dysmeli

Protes är ett vanligt hjälpmedel för barn och vuxna som saknar en del av armen och hela handen eller en del av benet och foten.

I vissa fall kan operation vara nödvändig för att förbättra funktionsförmågan, till exempel för att skapa ett grepp eller korrigera en felställning av foten.

Behandling av dysmeli innebär också olika typer av träning för att träna upp styrka och smidighet i musklerna eller för att utföra rörelser och aktiviteter på ett annorlunda sätt. Olika hjälpmedel kan också underlätta vardagen för barn och vuxna med dysmeli.

Fäll ihop

Mer information och kontakt

Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-10-11
Skribent:

Camilla Nilsson, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Malin Erlingsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anita Stockselius, arbetsterapeut, Armprotesenheten vid Röda Korsets sjukhus