Nipaxon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Nipaxon?

Nipaxon är ett hostdämpande läkemedel som används vid rethosta.

Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet noskapin.

Recept och högkostnadsskydd

Nipaxon finns som tabletter i styrkan 50 milligram och i flytande form i styrkan 2,5 och 5 milligram per milliliter. Läkemedlet kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det verksamma ämnet noskapin hämmar hostreflexen genom att påverka hostcentrum i hjärnan.

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna bör sväljas hela eftersom det verksamma ämnet i tabletten smakar illa. Om du har svårt att svälja tabletten kan du dela den.

Ta läkemedlet mellan måltiderna.

Flaskan med Nipaxon i flytande form ska skakas innan du tar den. Då blandas innehållet ordentligt så att du kan få i dig rätt mängd av det verksamma ämnet.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett 3 gånger om dagen.

Till barn doseras läkemedlet efter barnets ålder.

Den flytande formen av Nipaxon i styrkan 2,5 milligram per milliliter kan ges till barn från 2 år. Styrkan 5 milligram per milliliter kan ges till barn från 4 år. Tabletterna kan ges till barn från 10 år.

Viktigt

Eftersom läkemedlet dämpar hostreflexen kan det bli svårare att hosta upp slem. Därför bör du inte använda den när du har hosta med mycket slem. Ge inte läkemedlet till barn under 2 år eftersom små barn har svårt att hosta upp slem.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Om du behandlas med blodförtunnade läkemedel som innehåller warfarin, till exempel Waran, bör du rådgöra med läkare innan du tar Nipaxon. Om du tar de båda läkemedlen samtidigt kan effekten av warfarin öka, vilket kan leda till ökad blödningsrisk.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan få ont i huvudet eller känna sig dåsiga.

I sällsynta fall kan vissa personer få intensiv smärta i magen eller bröstet en halvtimme till fyra timmar efter att läkemedlet tas. Smärtan går över av sig själv efter en till tre timmar.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-27
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus