Florinef

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Florinef används för att behandla sjukdomar i binjurarna som Addisons sjukdom och medfödd förstoring av binjurebarken, även kallat kongenital binjurebarkshyperplasi. Sjukdomarna gör att kroppen inte tillverkar hormonerna kortisol och aldosteron i tillräcklig mängd.

Läkemedlet är en så kallad mineralkortikoid, ett kortisonpreparat med särskilt stark effekt på salt- och vattenbalansen i kroppen. Det verksamma ämnet är fludrokortison.

Recept och högkostnadsskydd

Florinef finns som tabletter. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

I binjurarna bildas olika hormoner, bland annat kortisol och aldosteron. Kortisol är ett stresshormon och styr också omsättningen av socker och protein i kroppen, samt bromsar inflammationer. Aldosteron reglerar salt- och vätskebalansen.

När binjurarna inte tillverkar tillräckligt mycket kortisol och aldosteron kan du till exempel känna dig svag och trött, gå ner i vikt, få lågt blodtryck, bli sugen på salt, få mörkare hud och sämre matlust. Det verksamma ämnet i läkemedlet, fludrokortison, ersätter aldosteronets funktion och reglerar salt- och vätskebalansen i kroppen.

Behandling med Florinef kombineras ofta med en typ av kortisontabletter som ersätter kortisolet, ofta Hydrokortison.

Hur tar jag läkemedlet?

Tabletterna ska förvaras i kylen. Det är viktigt att stänga burken ordentligt eftersom tabletterna är fuktkänsliga.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Doseringen av läkemedlet varierar från person till person. 
En vanlig dosering för vuxna är 1-2 tabletter dagligen. Behandlingen är oftast livslång.

Om du har glömt en dos ska du ta den så fort du kommer på det, såvida det inte är dags för nästa dos.

Viktigt

Eftersom kortison kan dölja symtom på infektioner bör du inte vänta för länge med att kontakta läkare om du får feber eller andra tecken på en infektion. 

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan få vätska som samlas i kroppen och då kan till exempel händer eller fötter svullna. Andra kan få högt blodtryck eller känna sig svaga i musklerna. Rådgör med din läkare eftersom dosen kan behövas ändras.

En del personer kan också få förändrad saltbalans i kroppen. Därför brukar saltvärdena i blodet mätas under behandlingen.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-11
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg