Avelox

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Avelox?

Avelox är ett bakteriedödande läkemedel. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas kinoloner. Det verksamma ämnet är moxifloxacin. Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika. Det betyder att de verkar på många olika sorters bakterier.

Avelox används bland annat för att behandla lunginflammation, bihåleinflammation och vid akut försämring av kronisk luftrörskatarr som är orsakad av bakterier.

Recept och högkostnadsskydd

Avelox finns som tabletter och är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Avelox förhindrar att bakterierna delar sig och då kan de inte föröka sig.

Vanligen känner man sig bättre inom tre dygn om man har luftvägsinfektion. Gör man inte det ska man ta kontakt med läkaren igen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna bör sväljas hela och inte tuggas eller krossas, eftersom höljet döljer att medicinen smakar illa.

Man kan ta medicinen med eller utan mat. Om man får problem med magen, som diarré eller illamående, kan man pröva att ta medicinen tillsammans med en lätt måltid.

Alkohol påverkar inte effekten av Avelox.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Man tar vanligen Avelox en gång om dagen. Behandlingstiden varierar beroende på vilken sjukdom man behandlas för.

Om man glömmer en dos ska man ta den så fort man kommer ihåg det. Men om det är mindre än halva tiden kvar till nästa dos är det bättre att hoppa över den glömda dosen, och sedan fortsätta som vanligt.

Viktigt

Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda Avelox.

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Om man slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Man ska inte använda Avelox om man har ordentlig nedsatt hjärtfunktion eller rytmrubbningar.

När man tar denna typ av antibiotika kan huden bli mer känslig för solljus. Det kan finnas risk för kraftiga hudreaktioner om man utsätts för starkt solljus. Därför ska man undvika starkt solljus och solning, även i solarium, under behandlingstiden.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Avelox om man behandlas med vissa läkemedel, till exempel:

  • hjärtmedicinerna Cordarone, Durbis Retard, Sotacor och Sotalol
  • antipsykotiska läkemedel, till exempel Haldol, Serdolect och Zeldox.

Man ska inte ta följande läkemedel vid samma tidpunkt som Avelox:

  • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, till exempel Novalucol, Novaluzid, Rennie och Gaviscon
  • läkemedel som innehåller järn, zink, eller magnesium
  • läkemedel som innehåller sukralfat, till exempel Andapsin.

Om man måste ta dessa läkemedel bör man ta Avelox sex timmar före eller sex timmar efter. Många vitamin-mineralpreparat kan innehålla både järn och zink.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär. Till exempel kan man må illa, få ont i magen och lös avföring. Vissa kan få ont i huvudet eller bli yra.

Om man får problem med magen kan man pröva att ta medicinen tillsammans med måltid.

När man behandlas för en infektion kan man ibland få hudutslag. Utslagen är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av medicinen. Men om man får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska man avbryta behandlingen och ta kontakt med den läkare som skrev ut medicinen. Samma sak gäller om man får en långvarig eller svår diarré.

När man behandlas med antibiotika påverkas den normala bakteriefloran bland annat i underlivet. Det kan ibland orsaka en svampinfektion hos kvinnor. Symtomen är bland annat klåda, rodnad och en vitaktig flytning. Om man har haft en svampinfektion tidigare och känner igen symtomen kan man behandla sig själv med receptfria mediciner som finns på apotek. Däremot är det bra att kontakta en läkare om besvären med klåda kommer för första gången. En läkarundersökning kan ge ett säkert besked om orsaken till klådan.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Avelox när man är gravid eller när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller moxifloxacin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller moxifloxacin är Moxifloxacin Krka.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-26
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge