Närhälsan Torpavallen vårdcentral, Göteborg Göteborg, Västra Götalands län

Öppettider

Torpavallsgatan 9, 416 73, Göteborg

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Närhälsan Torpavallen, Vårdcentral, Torpavallsgatan 9, 416 73, Göteborg

Om oss

Välkommen till Närhälsan Torpavallen vårdcentral

Distriktsläkarmottagning med tidsbokad mottagning.

Du är alltid välkommen att ringa för rådgivning och tidsbokning. Akuta tider bokas samma dag.

Hos oss finner du en bred kompetens från olika yrkeskategorier. Våra ledord är: förstklassig sjukvård, bra tillgänglighet, gott bemötande och nöjda patienter.

Utöver fast anställda distriktsläkare har vi distriktssköterskor, astma/KOL-sjuksköterska, diabetessköterska, inkontinenssjuksköterska, äldresköterska och psykolog. Vi har regelbunden konsultmottagning med ortopedspecialist liksom rådgivning i livsstilsfrågor samt inför att sluta röka.

Vår barnavårdscentral finns vid Munkebäckstorg.

Vi har gott om P-platser precis utanför och Flexlinjen stannar utanför dörren. Kommer du med spårvagnslinje 1 eller 5 är det hållplats "Kaggeledstorget".

Verksamhetschef Lotta Rinné-Ljungkvist tel: 7478120

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Närhälsan Torpavallen vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

100%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

94%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 78 av 100
78 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 70 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 45 svar 64%
Den var något för lång 9 svar 12%
Den var alldeles för lång 6 svar 8%
Jag behövde inte vänta 7 svar 10%
Jag var på planerat återbesök 3 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
78 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 89 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 80 svar 84%
Delvis 9 svar 9%
Nej 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
89 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 80 av 100
78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 62 svar 65%
Delvis 25 svar 26%
Nej 8 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
80 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 76 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 94 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 3 svar 3%
Ja, helt och hållet 57 svar 60%
Delvis 23 svar 24%
Nej 4 svar 4%
Jag behövde ingen information 10 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
76 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 77 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 96 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 64 svar 66%
Delvis 23 svar 23%
Nej 9 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
77 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 83 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 95 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 2%
Ja, helt och hållet 76 svar 80%
Delvis 15 svar 15%
Nej 4 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
83 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 81 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 96 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 70 svar 72%
Delvis 20 svar 20%
Nej 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
81 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland: 71 av 100
71 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 96 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 1%
Utmärkt 28 svar 29%
Mycket bra 42 svar 43%
Bra 14 svar 14%
Någorlunda 7 svar 7%
Dålig 5 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västra Götaland
71 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Beställa tid

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

  • Lämna dina synpunkter

  • Rådgivning