Husläkarmottagningen Dr Peter Lindvall


Telefonnummer och Öppettider

031-42 61 44
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 08–16
Öppettider:
Mån-tor 08–16

ADRESS

Besöksadress
Karl Johansgatan 86 2,5 tr., 414 55, Göteborg
Län, kommun
Västra Götalands län, Göteborg
Postadress
Husläkarmottagningen
Dr Peter Lindvall
Karl Johansgatan 86, 2,5 tr
414 55
Göteborg
Vägbeskrivning

Mottagningen ligger vid Chapmans Torg

Om oss

Allmänläkarpraktik.

Specialitet: Allmänmedicin

Läkare: Peter Lindvall

Sköterska: Vivi Lindvall

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Husläkarmottagningen Dr Peter Lindvall.

Övriga kvalitetsmått

Inför en större händelse eller ett viktigt val kanske du som patient vill ha fördjupad information och statistik. Vår förhoppning är att kvalitetsmåtten ska hjälpa dig att fatta beslut kring din vård och bidra till att du känner dig trygg med ditt val.

Läs mer om vad kvalitetsmått är och hur de fungerar

Uppgift om albuminuri vid diabetes. Primärvård

Andel personer med diabetes där uppgift om albuminuri finns. Primärvård

Värde saknas

Inrapporterade värden saknas från organisationen i fråga

Beskrivning

Om utsöndringen av proteinet albumin i urinen (äggviteutsöndring) överstiger vissa nivåer, kallas det mikro- respektive makroalbuminuri. Albuminuri är ett tecken på att diabetessjukdomen gett skador på njurarna och är en allvarlig riskfaktor för försämrad njurfunktion, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Ju längre tid patienten haft diabetes, desto vanligare är förekomsten av mikro och makroalbuminuri. Blodtryckssänkande behandling kan häva albuminutsöndringen och därmed minska risken för hjärt-kärlkomplikationer. Att tillståndet är behandlingsbart gör det viktigt att följa förekomsten av albuminuri och därmed hitta de patienter som har hög risk. 

Jämförelser mellan enheter och landsting/regioner bör göras med viss försiktighet eftersom deltagande i registret, och rapportering på enskilda frågor, skiljer sig åt mellan enheter och landsting/regioner. 

Källa:
Nationella diabetesregistret (NDR)
Granskare:
Ann-Marie Svensson
Nyckelord:
Diabetesvård, Primärvård

Värde

Eftersträvansvärt värde:
Högt
Mätvärdet avser tidsperioden:
2015/07/01 - 2015/09/30
Mer information Mindre information