Habiliteringscentrum Västerås


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Egen vårdbegäran

 • Egen vårdbegäran synenheten

 • Kontakta mig

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 48 00
Telefontid idag:
07:30–16
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–16
Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Avbokning:
021-17 48 00
Bokning:
021-17 48 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Vägbeskrivning

Ingång 20.

Följ E18 och sväng av vid skyltning mot Sjukhus (Stockholmsvägen). Fortsätt rakt fram vid det första trafikljuset. Sväng sedan vänster till Cedergatan. Fortsätt den vägen förbi en avfart till vänster (mot akutmottagningen) och tag nästa avfart till vänster. Det finns en parkeringsplats till vänster och gula enplanshus till höger. Fortsätt rakt fram över en vägbula till en fyrvägskorsning. Till höger direkt efter korsningen finns ett högre gult hus. I bortre gaveln på huset ligger ingång 20, det är Habiliteringscentrum. Framför entrén finns några parkeringar som är till för patienter med bokade besök.

Du kan också åka buss till oss med linje 1, röd linje mot Bjurhovda. Gå av vid hållplatsen Adelsögatan.

Vårt utbud

Habiliteringscentrum ger livslång habilitering och rehabilitering till dig med:

 • utvecklingsstörning
 • autism
 • medfödd, omfattande och bestående rörelsenedsättning
 • förvärvad hjärnskada i barndomen
 • omfattande och bestående synnedsättning

Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition samt samordning och lotsning till vård och samhällsstöd.

Egen vårdbegäran eller remiss

För att få hjälp från oss ska du vara utredd och ha en eller flera av följande diagnoser: utvecklinggstörning, autism, medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder, förvärvad hjärnskada eller omfattande och bestående synnedsättning.

Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran. Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt psykologutredning och läkarintyg.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt utlåtande från ögonläkare.

Blankett Egen vardbegaran Habiliteringscentrum synenheten.pdf

Blankett Egen vardbegaran Habiliteringscentrum.pdf

Våra insatser

Stödet som vi ger är till för att underlätta vardagen. Vi stöttar dina starka sidor och hjälper dig att utveckla dina svaga sidor. Vi stöttar även din familj och personer i din närhet, till exempel personal i skola och gruppbostäder.

Vi tror att alla mår bra av att få vara delaktiga och själv kunna göra det man klarar av. Den hjälp vi ger är till för det.

Vi kan ge dig och din familj:

 • stöd att förstå vad funktionsnedsättningen innebär, vad som är svårt och varför det är svårt
 • råd hur du som förälder kan stödja barnets utveckling
 • hjälp att söka stöd från samhället, till exempel kommunen, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
 • stödsamtal om det som känns svårt

Om du behöver kan vi hjälpa dig, genom övningar eller med hjälpmedel, att:

 • äta
 • sitta, stå och förflytta dig
 • berätta eller visa vad du vill
 • förstå din omgivning
 • leka för att utveckla samspel, motorik, språk, fantasi, självkänsla

Du kan få låna hjälpmedel som gör det lättare att sitta, ligga, stå, förflytta dig, kommunicera, planera och komma ihåg.

Habiliteringsteam

Vi som arbetar på Habiliteringen har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

I våra habiliteringsteam ingår olika yrkeskompetenser:

 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Kurator
 • Logoped
 • Psykolog
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Specialpedagog

Teamets sammansättning beror på dina aktuella behov och kan variera.

Grupper och utbildningar

I Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog kan du läsa om våra utbildningar och grupper för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt för anhöriga och nätverk.

Synenheten

På synenheten arbetar vi med att underlätta och förbättra vardagen för dig som har en synnedsättning eller är blind.

Vi ger råd om strategier till både dig och dina anhöriga för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt i det dagliga livet. Vid behov sker utprovning av hjälpmedel och synundersökning.

Vi arbetar i team med flera yrkeskompetenser vilket ger oss goda möjligheter att tillgodose individuella behov av habilitering och rehabilitering.

Synenheten ligger i Västerås, men vi arbetar i hela länet och har även mottagning i Fagersta och Köping. Insatserna ges både på mottagningen och i närmiljön, till exempel i hemmet eller förskola/skola.

I våra habiliteringsteam ingår olika yrkeskompetenser:

 • Arbetsterapeut
 • Kurator
 • Optiker
 • Psykolog
 • Rehabiliteringsingenjör
 • IT-tekniker
 • Sjukgymnast
 • Synpedagoger

Teamets sammansättning beror på dina aktuella behov och kan variera.

Bassäng

Bassängen Sundinska Vreten, finns vid ingång 22 på sjukhusområdet.

Parkeringsmöjligheter finns utanför ingången. Parkeringstillstånd får du av badpersonalen.

Tolk för personer med dövhet, dövblindhet samt hörselnedsättning i Västmanland

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Beställa tolk

Café Mässen

Café Mässen ligger i Habiliteringscentrums lokaler (ingång 20). Här kan du köpa lunch och fika. Endast kontakt betalning.

Café Mässen är öppen måndag till torsdag klockan 9.00-15.15 och fredag klocka 9.00-13.45.

Telefonnummer till Café Mässen: 021-39 41 37.

Om oss

Habiliteringscentrum erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som är omfattande och livslånga. Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga.


Insatserna ges i nära samråd med personen själv, familjen samt övriga samhällsresurser. Utgångspunkt för habilitering är de behov som finns hos individ, familj och nätverk på grund av funktionsnedsättningen.


Insatserna ges utifrån professionell bedömning och varierar utifrån den enskildes behov. Insatserna ges individuellt och/eller i grupp på Habiliteringscentrum eller i personens dagliga miljö.


Habiliteringscentrum Västerås ger insatser till dig som bor i Västerås och Sala kommun. Vi har även behandlingslokal i Sala vid Sala sjukhus.

Information till patienter

Vi har några parkeringsplatser utanför ingång 20 som är till för våra patienter som ska på behandling. Parkeringstillstånd hämtar du i receptionen.

Om du ska besöka någon av våra i föreläsningar ber vi dig parkera på någon av besöksparkeringarna i närheten.

Remisskrav:
Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.