Grindberga familjeläkarenhet, Arboga


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Lämna synpunkter på vården

 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

0589-865 20
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–16

ADRESS

Besöksadress
Österled 30, Arboga
Län, kommun
Västmanlands län, Arboga
Postadress
Österled 30
732 45 Arboga

Vårt utbud

Hos oss finns bland annat:

 • Distriktssköterskemottagning
 • Diabetesmottagning
 • Minnesmottagning
 • Astma/KOL-mottagning
 • Barnavårdcentral
 • Mödravårdscentral

 

Samarbete med sjukgymnaster i Arboga bedrivs.Mottagningen samarbetar även med kommunens arbetsterapeuter på Hällbackens Rehab för personer över 75 år.För yngre personer sker samarbete med primärvårdens gemensamma arbetsterapeut.Vaccinationer mot till exempel TBE (fästingöverförd hjärnhinneinflammation), livmoderhalscancer, influensa samt enklare resevacciner ges efter rådgivning samt tidsbokning.Vi arbetar aktivt med livsstilsfrågor så som rökning, motion, kostvanor med mera.

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Gridberga familjeläkarenhet fanns, 1 oktober 2018, 7 260 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

Det finns 5 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 4 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin).

Därutöver finns BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, leg psykoterapeut, beteendevetare och fysioterapeut. Det finns också sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL, diabetes, inkontinens och demens.

Vårdcentralen kan erbjuda: 

 • Vaccinationsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Hälsocenter
 • Viktminskningsgrupp

Det finns gratis parkeringsplatser i direkt anslutning till vårdcentralen.

Verksamhetschef är Mounem Kobbah

Astma-/KOLmottagning

På vår astma-/KOL-mottagning arbetar en distriktssköterska med vidareutbildning i astma/KOL.

Här kan du få hjälp med:
- Spirometriundersökning (lungfunktionstest) efter remiss din familjeläkare.
- Instruktioner och utbildning på olika inhalationer

Läs mer om Astma här.

Läs mer om KOL här.

Läs mer om spirometri här.

Ring vår sköterska på telefonnummer 0589-865 20, vardagar 08:00-16:00

Blodtrycksmottagning

Här kan du få hjälp med:
- Att mäta ditt blodtryck
- Efter remiss från familjeläkare genomgå 24-timmars blodtrycksmätning
- Recept på fysisk aktivitet
- Råd om kost och motion

Det går bra att ringa oss på telefonnummer: 0589-865 20, vardagar 08:00-16:00

Diabetesmottagning

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Till vår diabetesmottagning blir du som har typ 2 diabetes kallad för kontroll och uppföljning minst en gång per år till din diabetessjuksköterska och en gång per år till din läkare. Vid besöken sätter vi tillsammans med dig upp mål för din behandling, följer upp provtagningen och blodsockervärden för att främja din hälsa och undvika framtida komplikationer.

Läs mer om diabetes typ 2 här.

Du kan nå vår diabetessjuksköterska på telefonnummer 0589-865 20 under vardagar 08:00-16:00

Kurator

Vår kurator arbetar utifrån ett kognitivt förhållningssätt (KBT) med inslag av mindfulnesstekniker.

Orsaker till kuratorskontakt kan vara:
- Ångest
- Nedstämdhet/depression
- Stress/utmattning
- Fobier
- Sorg, kris
- Relationsproblem
- Psykisk/fysisk misshandel

Du behöver inte ha remiss till vår kurator. Du kan boka tid på telefonnummer 0589-865 22 på onsdagar och torsdagar klockan 11:00-11:45

Du kan också ringa telefonnummer 0589-865 20 för att boka tid.

Minnesmottagning

På vår minnesmottagningen kan du efter remiss från familjeläkare genomgå minnestest. Har du nedsatt minne görs årliga uppföljningar. Kan du inte komma till mottagningen för att genomgå testet kan vi göra ett hembesök.

Vi använder oss av kvalitetsregistret SveDem (Svenska demensregistret) i vårt arbete, det är frivilligt att medverka i detta. Information om registret delas ut i samband med besök på minnesmottagningen.

Det går bra att ringa oss på telefonnummer 0589-865 20, vardagar 08:00-16:00

 

Om oss

Familjeläkaren utreder och behandlar de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper. Skulle du behöva hjälp av andra specialister remitterar vi dig vidare och fungerar som din medicinska rådgivare.


På mottagningen arbetar distriktsläkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, BVC-sköterskor, en barnmorska, en psykoterapeut, en dietist, en arbetsterapeut, fysioterapeuter och två läkarsekreterare.


Här finns en diabetesmottagning, minnesmottagning, astma/KOL-mottagning. På enheten finns också barnavårdcentral, mödravårdscentral och laboratorium.


Läs mer om vad vi kan erbjuda dig under fliken Vårt utbud.

Information till patienter

Innan patientbesök ska enheten kontaktas per telefon för tidsbokning. Enheten har återuppringningssytem.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Grindberga familjeläkarenhet, Arboga.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information