Hälsocentralen Södra sundet Härnösand, Västernorrlands län

Öppettider

Södra vägen 3-5

Om oss

Välkommen till Hälsocentralen Södra sundet

Här finns allt under samma tak!

Vi har täta bussförbindelser ända fram till entrén och gott om parkeringar.

Det finns även tillgång till apotek, röntgen och cafeteria på plan 2.

I samma hus finns också Folktandvården och olika specialistmottagningar.

•Artrosskola

•KOL-grupper

•Demenskoordinator

•Hälsorum

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Hälsocentralen Södra sundet

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

92%
92%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

89%
89%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 89 av 100
Omdöme för mottagningen 86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 82 svar 78%
Delvis 15 svar 14%
Nej 7 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
89 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 76 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 62 svar 60%
Delvis 32 svar 31%
Nej 9 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
76 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 84 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 75 svar 71%
Delvis 24 svar 22%
Nej 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
84 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 70 av 100
Omdöme för mottagningen 69 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 5 svar 4%
Utmärkt 30 svar 29%
Mycket bra 35 svar 34%
Bra 22 svar 21%
Någorlunda 10 svar 9%
Dålig 4 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
70 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 75 av 100
Omdöme för mottagningen 71 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 53 svar 51%
Delvis 32 svar 31%
Nej 12 svar 11%
Jag behövde ingen information 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
75 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 68 svar 66%
Delvis 27 svar 26%
Nej 8 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
83 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 2%
Den var acceptabel 52 svar 57%
Den var något för lång 15 svar 16%
Den var alldeles för lång 5 svar 5%
Jag behövde inte vänta 17 svar 18%
Jag var på planerat återbesök 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
83 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 80 av 100
Omdöme för mottagningen 79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 71 svar 68%
Delvis 23 svar 22%
Nej 10 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
80 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

  • Lämna synpunkter

  • Vaccination inför utlandsresa