Hälsocentralen Södra sundet Härnösand, Västernorrlands län

Öppettider

Södra vägen 3-5

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Vårdcentralen Södra Sundet, Box 1020, 871 82 Härnösand

Om oss

Välkommen till Hälsocentralen Södra sundet

Här finns allt under samma tak!

Vi har kvällsöppet två dagar i veckan, täta bussförbindelser ända fram till entrén och gott om parkeringar!

•Artrosskola

•KOL grupper

•Sömnskola för dig som har besvär med sömnen

•Demens koordinator

•Hälsorum

•Sjukgymnasternas kvällsmottagning

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Hälsocentralen Södra sundet

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

90%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

94%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 83 av 100
78 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
83 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 89 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 80 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
80 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 75 av 100
71 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
75 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 76 av 100
76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
76 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 84 av 100
83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
84 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 83 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 103 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
83 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västernorrland: 70 av 100
69 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 101 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västernorrland
70 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

  • Lämna synpunkter

  • Vaccination inför utlandsresa