Capio hälsocentral Dragonen Umeå, Västerbottens län

Öppettider

Ridvägen 12

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Ridvägen 12, 903 25 Umeå

Om oss

Välkommen till Capio hälsocentral Dragonen

Välkommen till Capio Hälsocentral Dragonen!

Om du blir sjuk och behöver rådgivning tar vi hand om dig. Du ska inte behöva vänta länge, därför anstränger vi oss för att det ska vara enkelt att nå oss. Hos oss får du ett professionellt omhändertagande med ett gott bemötande. Du erbjuds fast läkarkontakt med erfarna distriktsläkare.

Vi erbjuder även:distriktssköterskemottagning, arbetsterapi, barn- och mödravårdscentral, diakon, dietist, kurator,sjukgymmnast och medicinsk fotvård.

Välkommen att lista dig hos oss!

Driftsform: Privat, vårdavtal

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Capio hälsocentral Dragonen

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

76%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

98%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 79 av 100
82 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 89 av 100
89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

79 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 80 av 100
79 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 84 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 79 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
79 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
80 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 74 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 87 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 77 av 100
74 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
77 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 84 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
84 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 80 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 84 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
80 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

68 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Västerbotten: 69 av 100
68 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 86 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 68 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
68 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Västerbotten
69 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa journalkopior

  • Beställa tid

  • Förläng sjukskrivning

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Kontakta mig