Barnmottagning Skellefteå


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Begär intyg

  • Beställa journalkopior

  • Beställningar

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

090-785 91 54
Öppet idag:
08–16 Reception , 08–16:30 Mottagning

Övriga tider och telefonnummer

Öppettider:
Mån-fre 08–16 Reception
Mån-fre 08–16:30 Mottagning

ADRESS

Besöksadress
Skellefteå lasarett
Län, kommun
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress
Skellefteå lasarett
93186 Skellefteå

Vårt utbud

Hej och välkommen till Barnmottagning Skellefteå!

Lekterapi

Barnens - och föräldrarnas - oas på sjukhuset! Här kan man leka och ha skoj men också, med lekens hjälp, bearbeta sina upplevelser. Här finns sjukhushörna, målar- och snickarrum, biljard med mera. Lekterapi är en del av behandlingen på sjukhuset och ger stöd åt det friska hos barnet/ungdomen.

Öppettider:

Måndag – torsdag klockan 09:00 - 11:30 och 13:00 – 16:00

Fredag klockan 09:00 - 11:30 och 13:00 – 15:00

Kvällar och helger kan barn i föräldrars sällskap vistas på lekterapin. Personalen på avdelningen låser då upp dörren.

Barn som inte orkar komma själva får dagligen besök på rummet av lekterapeuten.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolans lokal finns på Barnavdelningen och undervisar inneliggande barn mellan 6 och 16 år. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Hänsyn tas till hur eleven mår. Lektionerna måste ibland bli få och korta på grund av elevens sjukdom. När eleven blir piggare och orkar mer förlängs tiden i sjukhusskolan. Elever som måste hållas isolerade får besök av sjukhusläraren. De får undervisning på sina rum så snart de orkar.

Den särskilda undervisningen i sjukhusskolan ska så långt det är möjligt motsvara undervisningen i den vanliga skolan. Basämnena svenska, matematik och engelska prioriteras. Undervisningen syftar till att underlätta för eleven att återgå till den ordinarie undervisningen efter sjukhusvistelsen.

Lärare: Maggan Eriksson

Telefon: 072-228 72 49, 0910-77 12 81

E-post: maggan.eriksson@skelleftea.se

Synpunkter

Synpunkter på din kontakt med barn- och ungdomsmottagningen?
Om det är något du önskar framföra angående din kontakt med barn- och ungdomskliniken är du välkommen att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller e-post. Du kan då ange om du vill att vi kontaktar dig.
Vi är öppna för både positiva och negativa synpunkter för fortsatt vidareutveckling av vårt arbete.

E-post: barnkliniken.ss@vll.se

Om oss

Barnmottagningen vänder sig till barn mellan 0-18 år. En stor del av mottagningen är planerad verksamhet, det vill säga patienterna kallas till mottagningen via brev eller telefon. Vid mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator, dietist och allergikonsulent.

Information till patienter

Remisskrav:
Ja

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Barnmottagning Skellefteå.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

91 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
91 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

95 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
95 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information