Barn- och ungdomshabilitering Umeå


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Begär intyg

  • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

090-785 42 00
Öppet idag:
08–17 , 12–13 Lunchstängt

Övriga tider och telefonnummer

Öppettider:
Mån-fre 08–17
Mån-fre 12–13 Lunchstängt

ADRESS

Besöksadress
Kandidatv 31-33 Umeå
Län, kommun
Västerbottens län, Umeå
Postadress
Kandidatvägen 31-33
90733 Umeå
Vägbeskrivning

Med bil: Kolbäcksleden, Carlshemrondellen följ vägskylt Ålidhem Ö.

Vårt utbud

Välkommen till Barn- och ungdomshabilitering Umeå! Kontakta oss med e-tjänsterna eller ring något av våra telefonnummer.

Logga in i våra e-tjänster

Vårt stöd

Kring varje familj bildar vi ett team med en ansvarig kontaktperson. Tillsammans med familjen kartlägger vi behoven och gör en plan för de insatser som vi kan ge. I kartläggningen går vi igenom barnets/ungdomens behov i vardagen.

 

Vi utreder och behandlar med insatser som stärker barnet/ungdomen att utveckla sin egen förmåga och som ger verktyg och strategier för att kompensera sin funktionsnedsättning. Stödet kan vara rådgivning till familj och andra viktiga personer i närmiljön, utredning av funktioner, samtalsstöd och hjälpmedel av olika slag. Vi ger stöd till föräldrar genom samtal och kurser.

 

Vi informerar också om stöd och service som samhället kan ge och hjälper att samordna kontakter som behövs för att få vardagen att fungera.

 

Alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt. Det betyder att vi bara får prata om dina svårigheter med andra om du tillåter det. Då kan vi samarbeta med andra verksamheter. Inom teamet får vi prata om det som är viktigt för att ge dig god habilitering.

HSL-ansökan.pdf

Anvisningar - Ansökan till Barn- och ungdomshabiliteringen.pdf

Krav på underlag Barn- och ungdomshabilitering.pdf

LSS-ansökan barn och ungdom.pdf

Kolbäckens bassäng

Badet är öppet, vid frågor ring 070-623 25 15 eller 090-785 42 02.

Badet är stängt onsdag 6/9 p g a service av hjälpmedelslyftar och britsar.

 

 

 

Badbroschyr 2016.pdf

Kurskatalog

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder föräldrar, barn, ungdomar och nätverk ett antal kurser och temadagar årligen. De är samlade i vår kurskatalog som utkommer två gånger om året.

Kursanmälningar görs via e-post: barnochungdomshabiliteringen@vll.se

Kurskatalog hösten 2017.pdf

Om oss

Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder habilitering till barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättning som har behov av ett samordnat team med olika yrkeskategorier. Vi är även landstingets speciella resurs för rådgivning och annat personligt stöd för LSS personkrets.

För att få insatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning. Vid ansökan från vårdnadshavare eller remiss från specialistklinik görs en prövning av om personen tillhör målgruppen för Barn- och ungdomshabiliteringen och/eller tillhör personkretsen för LSS.


För ansökan se under rubrik Vårt stöd i Vårt utbud.


Kontakta barn- och ungdomshabiliteringen om du är osäker på hur du ska göra för att få tillgång till stödet. På Kolbäckens habilitering finns arbetslag upp till 16 år. Hit kan du vända dig om du bor i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs.

Information till patienter

Telefon reception: 090-785 42 01, 090- 785 42 02, 090-785 42 70

Barn och ungdomshabiliteringen deltar i kvalitetsregister som vi informerar om vid de första besöken.

Remisskrav:
Ja, eller beslut om råd och stöd enligt LSS-lagen.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.