Vårdcentralen Kronoparken Karlstad


Vi uppdaterar journalsystemet. Vid ditt nästa besök kommer vi göra en genomgång av dina läkemedel, ta gärna med en lista över de mediciner du använder. Besöket kan ta lite längre tid än vanligt. Kvalitetssäkringen av läkemedel kan innebära att tillgängligheten blir lägre under våren..

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid direkt

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Förnya recept på astmaläkemedel

 • Kontakta oss

 • Mina bokade tider, av/omboka direkt

 • Stöd och behandling

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har remiss

Telefonnummer och Öppettider

054-61 69 65
Telefontid idag:
08:15–09:30 , 13–14
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08:15–09:30
Mån-fre 13–14
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
054-61 50 00

Aktuellt

Boka tid via nätet

Publicerad: 2017-02-23

Du vet väl att du kan boka din tid till vårdcentralen här på webben? Klicka på "boka tid direkt" och logga in med din e-legitimation. Då kommer du till en översikt över lediga tider på vårdcentralen och kan välja en tid som passar dig.

KBT via nätet

Publicerad: 2017-02-22

Vi erbjuder nu terapi via nätet vid mild oro, stress, depression, ångest och sömnbesvär. Du får tillgång till en säker sida på nätet och behandlingen leds av personal vid samtalsmottagningen. Kontakta din psykolog eller läkare om du tycker det verkar intressant.

Föreläsningar om sömn

Publicerad: 2017-02-23

Vi går genom hur sömnen fungerar, varför vi sover, vad du kan göra för att förbättra din sömn och vilken hjälp som finns att få. Föreläsningarna är kostnadsfria. Välkommen på följande onsdagar klockan 15-16.

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni

Föreläsningar om stress

Publicerad: 2017-02-23

Vi går genom vanliga stressreaktioner, för- och nackdelar med stress och vad du kan göra för att bättre hantera din stress. Föreläsningarna är kostnadsfria. Välkommen på följande onsdagar klockan 15-16.

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj

Livsstilsgrupp

Publicerad: 2017-02-23

En öppen grupp där får du möjlighet att lyfta saker i ditt liv som du vill förändra. Gruppen kan ge inspiration genom att dela med sig av erfarenheter och vi arbetar med hemuppgifter mellan varje träff. Inte krav på närvaro vid varje tillfälle. Livsstilsgruppen har ordinarie patientavgift.

Mer information, 054-61 69 03.

 • 22 februari
 • 8 mars
 • 22 mars
 • 12 april
 • 26 april
 • 10 maj
 • 24 maj

ADRESS

Besöksadress
Universitetsgatan 3, Karlstad
Län, kommun
Värmlands län, Karlstad
Postadress
Universitetsgatan 3
656 37 Karlstad

Vårt utbud

Astma/KOL-mottagning

Du som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) få hjälp kan få hjäp hos oss. Vi utreder, behandlar, ger råd och information om din sjukdom och dina läkemedel. Du får regelbunden uppföljning av din astma eller KOL. Dessutom kan du få hjälp och stöd med kost, motion och att sluta röka.

På mottagningen arbetar vi i team som består av läkare och sjuksköterska. Vi har också ett nära samarbete med fysioterapeut.

Diabetesmottagning

Du som är vuxen och har diabetes typ 2 kan vända dig till oss. Vi hjälper dig med:

 • kontroller av blodsockervärden
 • livsstilsförändringar kring kost, motion, tobak, högt blodtryck och stress
 • information och användning av hjälpmedel
 • justering och insättning av insulin

 

Här arbetar vi i team som består av läkare, sjuksköterska och fotterapeut. Vi har också ett nära samarbete med dietist.

Dietistmottagning

Du som behöver förändra dina matvanor kan få hjälp av en dietist. Hos oss kan du få kostrådgivning och kostbehandling individuellt och i grupp. Sjukdomar kan förebyggas, behandlas och lindras genom förändring av ohälsosamma levnadsvanor, till exempel matvanor.

Vi har ett nära samarbete med vårdcentralens läkare och sjuksköterskor.

Till oss kommer du via remiss från läkare eller sjuksköterska.

Distriktssköterskemottagning

Hos oss får du råd och hjälp med sjukdomar eller din hälsa. Vi hjälper dig bland annat med:

 • vård av sår och infektioner
 • recept på kostnadsfria hjälpmedel
 • råd och tips för egenvård och läkemedel
 • blodtryckskontroller
 • vaccinationer
 • råd om kost och motion
 • utredning och hjälp vid inkontinensproblem

 

Kontakta oss gärna och boka en tid.

Fotvårdsmottagning, 054 61 68 76

Vi vänder oss främst till dig som har diabetes. Hos oss kan du få hjälp med medicinsk fotterapi som en del i din övriga vård och behandling.

Samtalsmottagning, 054-61 69 03

Hos oss kan du som vuxen få hjälp vid kris- och sorgereaktioner, depression, ångest, stress, sömnstörningar och relationsproblem. Vi erbjuder bedömning, rådgivning, behandling och rehabilitering.

Om oss

Till vårdcentralen kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under hela livet.


När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan också få hjälp med att ändra dina levnadsvanor.


Om du behöver hälso- och sjukvård som inte vi kan erbjuda hjälper vi dig vidare.


Välkommen till oss!


Enhetschef Josephine Essé

054-61 69 35

Du kontaktar Din familjeläkare per telefon för tidsbeställning och konsultation

Om du inte är listad hos någon specifik läkare

kan du se vilken läkare du tillhör beroende på födelsedatum nedan.

Dr Elin Nilsson, 054-61 69 36, Födelsedatum 1

Dr Mats Rydberg, 054-61 68 45, Födelsedatum 19

Dr Kenneth Knutsson, 054-61 68 34, Födelsedatum 4,5

Dr Axel Heyman, 054-61 68 44,

Födelsedatum 9,29

Dr Sture Wallsten, 054-61 69 65

Dr Rolf Nyström, 054-61 69 58

Födelsedatum 12,13

Dr Ernesto Forsberg, 054-61 68 63

Födelsedatum 20,21,27,28,30

Dr Christina Hansen, 054-61 68 20

Födelsedatum 14,15,16,17,31

ST-läkare Johan Sandell, 054-61 69 33

Födelsedatum 2,3,6,7,18

ST-läkare Clara Sjöberg, 054-61 69 10

Födelsedatum 8,10,11,25,26

AT-läkare Lisa Carlsson, 054-61 69 65

Födelsedatum 22,23,24


ST-läkare Marina Wintherstar, 054-61 68 39

ST-läkare Ulrik Lindquist

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Kronoparken Karlstad.

Telefon- & läkartillgänglighet

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2016-01-01 - 2016-06-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2015
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information