Vårdcentraler

Här kan du hitta och jämföra vård på vårdcentraler.

Med vårdcentral menas det som i en del landsting och regioner kallas för till exempel hälsocentral, hälsovårdscentral, distriktsläkarmottagning, husläkarmottagning, familjeläkarmottagning, eller liknande.

Det är de mottagningar som inom vården brukar kallas primärvårdsmottagningar eller primärvårdsenheter.

Du kan jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler och se olika kvalitetsomdömen från patienter.

Hitta och jämför vårdcentraler

Senast uppdaterad:
2015-06-11