Tierps vårdcentral Tierp, Uppsala län

Öppettider

Liljevägen 2 Tierp

Om oss

Välkommen till Tierps vårdcentral

Tierps vårdcentral är en av landstingets vårdcentraler och

är belägen i tätorten Tierp. Vi har en bred verksamhet med dygnet-runt-jour, distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, dietist, psykologer. kurator, sjukgymnastikavd, röntgenavd, barnmottagning mm.

På telefon kan du boka och avboka besök, förnya recept och få rådgivning.

Vi arbetar för att göra en bra vård ännu bättre och fokuserar på det som är värdefullt för dig som patient.

Alla är välkomna att kontakta oss vid behov. Vår vårdcentral ger dig trygg vård när du behöver det.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Tierps vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

97%
97%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

93%
93%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 91 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 95 svar 81%
Delvis 15 svar 12%
Nej 7 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Uppsala
91 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 116 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 67 svar 57%
Delvis 36 svar 31%
Nej 13 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Uppsala
81 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 87 av 100
Omdöme för mottagningen 84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 119 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 89 svar 74%
Delvis 21 svar 17%
Nej 9 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Uppsala
87 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 69 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Utmärkt 35 svar 29%
Mycket bra 38 svar 32%
Bra 29 svar 24%
Någorlunda 10 svar 8%
Dålig 5 svar 4%

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Uppsala
74 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 74 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 117 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 57 svar 48%
Delvis 36 svar 30%
Nej 9 svar 7%
Jag behövde ingen information 15 svar 12%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 86 av 100
Omdöme för mottagningen 81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 116 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 75 svar 64%
Delvis 38 svar 32%
Nej 3 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Uppsala
86 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 67 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 83 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 4%
Den var acceptabel 45 svar 54%
Den var något för lång 20 svar 24%
Den var alldeles för lång 7 svar 8%
Jag behövde inte vänta 11 svar 13%
Jag var på planerat återbesök 0 svar 0%

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 116 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 4 svar 3%
Ja, helt och hållet 71 svar 61%
Delvis 39 svar 33%
Nej 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Uppsala
83 av 100
  • Av- eller omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig