Nyby vårdcentral Aleris, Heidenstamstorg Uppsala, Uppsala län

Logotyp

Öppettider

Heidenstamsgatan 69 754 27 Uppsala

Om oss

Välkommen till Nyby vårdcentral Aleris

En vårdcentral med bra tillgänglighet och snabba tider vid akuta besvär.

Drop-in: Patienten träffar sjuksköterska för en bedömning av besvären, ev med viss provtragning (streptest, urinsticka, CRP). Vid behov bokas läkartid samma dag så långt det är möjligt.

Patienter med behov av förlängning av läkarintyg, gynekologiska och psykiatriska besvär, är inte lämpliga för drop-in. Hänvisas till rådgivningstelefonen 611 75 10.

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Nyby vårdcentral Aleris

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

98%
98%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

92%
92%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 91 av 100
Omdöme för mottagningen 92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 78 svar 86%
Delvis 10 svar 11%
Nej 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Uppsala
91 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 81 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 58 svar 64%
Delvis 25 svar 27%
Nej 7 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Uppsala
81 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 87 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Ja, helt och hållet 71 svar 78%
Delvis 16 svar 17%
Nej 3 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Uppsala
87 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

67 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 74 av 100
Omdöme för mottagningen 67 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 90 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 67 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Utmärkt 17 svar 18%
Mycket bra 36 svar 40%
Bra 29 svar 32%
Någorlunda 7 svar 7%
Dålig 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
67 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Uppsala
74 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 71 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 88 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 3%
Ja, helt och hållet 44 svar 50%
Delvis 28 svar 31%
Nej 10 svar 11%
Jag behövde ingen information 6 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

83 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 86 av 100
Omdöme för mottagningen 83 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 91 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 83 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 63 svar 69%
Delvis 25 svar 27%
Nej 3 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
83 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Uppsala
86 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 69 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 60 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Den var acceptabel 39 svar 65%
Den var något för lång 13 svar 21%
Den var alldeles för lång 5 svar 8%
Jag behövde inte vänta 2 svar 3%
Jag var på planerat återbesök 1 svar 1%

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

80 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 83 av 100
Omdöme för mottagningen 80 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 91 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 80 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 61 svar 67%
Delvis 23 svar 25%
Nej 7 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
80 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Uppsala
83 av 100