Årsta vårdcentral Uppsala, Uppsala län

Öppettider

Sparrisgatan 1 751 85 Uppsala

Mer info (Postadress och färdväg)
  • Postadress: Årsta vårdcentral, Sparrisgatan 1, 751 85 Uppsala
  • Färdväg: För att få aktuell vägbeskrivning till oss, gå till www.eniro.se eller www.hitta.se. Vill du få information om busslinjer och tidtabeller, kontakta Upplandslokaltrafik eller sök på www.ul.se.

Om oss

Välkommen till Årsta vårdcentral

Årsta vårdcentral är en av landstingets vårdcentraler. Vi är en av Uppsalas största vårdcentraler med allt vad Primärvården erbjuder: distriktsläkare, distriktsköterskor, dietist, sjukgymnaster, kuratorer, psykolog, barnmorskor och eget lab, men även BVC och MVC. Vi har också en filial på Gränby centrum, Gränby vårdcentral. Välkomna!

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Årsta vårdcentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

94%

Andel samtal som får svar samma dag.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

90%

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

Mätningen genomfördes hösten 2013

Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

65 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
65 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 80 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 65 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 2%
Den var acceptabel 43 svar 53%
Den var något för lång 17 svar 21%
Den var alldeles för lång 10 svar 12%
Jag behövde inte vänta 8 svar 10%
Jag var på planerat återbesök 2 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
65 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 91 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 82 svar 78%
Delvis 16 svar 15%
Nej 7 svar 6%

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Uppsala
91 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 83 av 100
74 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 62 svar 58%
Delvis 33 svar 31%
Nej 11 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Uppsala
83 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

66 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 79 av 100
66 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 105 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 66 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 44 svar 41%
Delvis 37 svar 35%
Nej 14 svar 13%
Jag behövde ingen information 10 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
66 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Uppsala
79 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

74 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 81 av 100
74 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 74 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 61 svar 58%
Delvis 31 svar 29%
Nej 12 svar 11%

Värden

Omdöme för mottagningen
74 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Uppsala
81 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 87 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 75 svar 70%
Delvis 23 svar 21%
Nej 8 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Uppsala
87 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 86 av 100
73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 0 svar 0%
Ja, helt och hållet 59 svar 55%
Delvis 37 svar 34%
Nej 10 svar 9%

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Uppsala
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

64 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Uppsala: 74 av 100
64 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 64 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Ej ifylld 2 svar 1%
Utmärkt 22 svar 21%
Mycket bra 36 svar 34%
Bra 31 svar 29%
Någorlunda 9 svar 8%
Dålig 6 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
64 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Uppsala
74 av 100